Podatek od wołowiny w Danii?

Duńska Rada Etyki zagłosowała za wprowadzeniem w Danii podatku od wołowiny, który działałby sprzyjająco na ograniczenie zmian klimatycznych - podaje FAMMU/FAPA.

Podatek od wołowiny w Danii?

Podatek od wołowiny

Większość, czyli 14 członków Rady z 17 poparło taki podatek. Według przedstawicieli Rady Etyki, podatkiem od wołowiny powinni zostać obarczeni konsumenci, dzięki czemu zwiększy to świadomość zagadnienia wśród kupujących oraz obniży wydatki.

Zdaniem Rady, od 19% do 29% globalnej emisji gazów cieplarnianych pochodzi z produkcji żywności, w tym aż 10% z produkcji mięsa wołowego. W związku z tym, Duńczycy są etycznie zobowiązani do zmiany nawyków żywieniowych, a podatek od wołowiny będzie wpływał na spadek emisji przy jednoczesnym podnoszeniu świadomości problemu. Jak twierdzą członkowie Rady, nowa danina przyczyni się również do zdrowszego odżywiania konsumentów.

Pozostawianie tzw. etycznego żywienia w gestii indywidualnych zachowań konsumentów jest mało efektywne, stąd korzystniejsze jest wprowadzenie obligatoryjnego podatku od żywności szkodliwej dla klimatu. W odpowiedzi na propozycję Rady, Duńskie Ministerstwo Rolnictwa i Żywności, stwierdziło, że Rada Etyki wydając swoją rekomendację znajdowała się na „niewłaściwym torze”.

Według Ministerstwa, „jeśli chce się być dobrym dla klimatu należy myśleć zupełnie w nowym kierunku, a globalne wyzwania wymagają przyjęcia globalnych rozwiązań”. Duńskie Ministerstwo Rolnictwa i Żywności skrytykowało Radę Etyki za próbę przeniesienia odpowiedzialności za obniżenie gazów cieplarnianych na konsumentów, podkreślając, że Dania podjęła działania w produkcji żywności, sprzyjające zarówno klimatowi, jak i środowisku.

W tym względzie Dania wyprzedziła wiele krajów na świecie. Wprowadzenie podatku klimatycznego będzie wymagało zrewolucjonizowania podejścia konsumenckiego oraz przemysłu spożywczego, a wynik zmian jest trudny do określenia. Doświadczenia z tzw. podatkiem od tłuszczu pokazują, że kierunek zmian nie jest optymalny.Tagi:
źródło: