| Autor: redakcja1

Podpisano umowę na dofinansowanie polsko-słowackiego interkonektora gazowego

Operatorzy systemów przesyłowych gazu w Polsce i Słowacji, spółki GAZ-SYSTEM oraz Eustream, 18 grudnia 2017 r. podpisały z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci umowę o dofinansowanie prac budowlanych dla transgranicznego gazociągu łączącego oba państwa. – To kolejny milowy kamień na drodze do powstania gazowego korytarza północ-południe – komentują wiceminister energii Michał Kurtyka i Piotr Naimski – Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Podpisano umowę na dofinansowanie polsko-słowackiego interkonektora gazowego
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii podkreśla, że projekt interkonektora między Polską a Słowacją wpisuje się w regionalną politykę energetyczną UE, opierającą się na zasadach współpracy i konkurencyjności.

- Wraz z planowaną rozbudową wewnętrznego systemu przesyłowego w Polsce, a także rozbudową połączeń w Europie Środkowo-Wschodniej, projekt ten przyczyni się do stworzenia silnego i stabilnego regionalnego rynku, którego bezpieczeństwo będzie oparte na zróżnicowanych źródłach gazu. Jest również ważne z punktu widzenia strategicznych wspólnych interesów państw Grupy Wyszehradzkiej i inicjatywy Trójmorza – przekonuje Kurtyka.

 
Minister Piotr Naimski dodaje, że dzięki realizacji tej inwestycji rynki Polski i Słowacji będą miały szansę na integrację.

- Wraz z ukończeniem projektu Baltic Pipe - w 2022 r. - firmy działające w regionie uzyskają dostęp zarówno do Terminala LNG im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, jak również do gazu ze złóż norweskich
- zaznacza.

Z kolei Polska zyska nowe możliwości importu w razie kryzysu gazowego. To ważny element wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego naszego państwa i całej Europy Środkowo-Wschodniej – dodaje Pełnomocnik.
 
Zgodnie z podpisaną umową bezzwrotne dofinansowanie w formie grantu do podziału dla obu inwestorów opiewa na kwotę blisko 108 mln euro i zostało przyznane przez Komisję Europejską w lutym tego roku. Podpisanie trójstronnej umowy było warunkiem koniecznym dla skorzystania z finansowania. Jego źródłem jest unijny instrument finansowy Łącząc Europę - CEF (ang. Connecting Europe Facility), który umożliwia dofinansowanie realizacji Projektów wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej – PCI (ang. Project of Common Interest).
 
Jakie są zalety połączenia międzysystemowego Polska-Słowacja?

Inwestycja przyniesie szereg korzyści, zarówno dla rynku wewnętrznego obu krajów, ale także w ujęciu regionalnym:
  • eliminacja „wąskich gardeł” – obecnie brakuje bezpośredniego połączenia gazowego między Polską a Słowacją. Interkonektor Polska-Słowacja będzie częścią korytarza Północ-Południe, łączącego terminal LNG w Świnoujściu oraz gazociąg Baltic Pipe z planowanym terminalem LNG w Chorwacji. Połączenie Polska-Słowacja wraz z powyżej wymienionymi projektami i inicjatywami jest szansą na dywersyfikację źródeł gazu dla państw Europy Środkowo-Wschodniej, co zmniejszy zależność od jednego dostawcy gazu, jak obecnie ma to miejsce w całym regionie.
  • rozwój wewnętrznego rynku energii – budowa połączenia Polska-Słowacja będzie kolejnym krokiem w kierunku rozwoju stabilnego wewnętrznego rynku energii w Unii Europejskiej. Infrastruktura gazowa jest warunkiem koniecznym dla dalszej integracji efektywnego rynku gazu.
  • zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu dla państw Europy Środkowo-Wschodniej. Połączenie Polska-Słowacja tworzy podstawy dla wdrażania zasad solidarności energetycznej w Unii Europejskiej. Możliwość przesyłu gazu do Polski, Słowacji i innych państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej z nowych źródeł, takich jak Norwegia czy światowy rynek LNG zwiększy bezpieczeństwo gazowe w regionie.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!