| Autor: redakcja3

MRiRW: Pomiary za pomocą GPS na pofałdowanych obszarach rolniczych bez większych błędów

W związku z wystąpieniem Zarządu KRIR na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej w sprawie błędów w pomiarach działek rolnych na terenach pofałdowanych z wykorzystaniem GPS, resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z art. 33 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009, odnośnie kontroli na miejscu dotyczących wniosków w ramach systemów pomocy obszarowej, państwa członkowskie mogą wykorzystywać techniki teledetekcji i techniki globalnego systemu nawigacji satelitarnej.

MRiRW: Pomiary za pomocą GPS na pofałdowanych obszarach rolniczych bez większych błędów

Ponadto, zgodnie art. 34 ww. rozporządzenia „powierzchnię działek rolnych określa się za pomocą dowolnych środków zapewniających jakość pomiaru przynajmniej równoważną wymaganej przez obowiązujące na poziomie Wspólnoty normy techniczne „. A zatem, akty prawne UE pozwalają na korzystanie z technik teledetekcji oraz technik globalnego systemu nawigacji satelitarnej, nie wskazują jednak konkretnych modeli GPS kwalifikujących się do wykorzystywania w procesie kontroli.

Dodatkowo, MRiRW podkreśliło, iż implementacja ww. przepisów rozporządzenia KE znalazła również odzwierciedlenie w aktach krajowych m.in. w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2010 r., w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2010 r. Nr 240, poz. 1605).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. a, przeprowadzenie kontroli na miejscu, może być powierzone jednostce organizacyjnej, która m.in. zapewnia sprzęt pomiarowy umożliwiający sprawne przeprowadzenie pomiarów zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009.

Z kolei obowiązujące na terenie Unii Europejskiej normy techniczne i wymagania dotyczące odbiorników (GPS) GNSS biorących udział w kampaniach kontrolnych opisane zostały przez wspólny Ośrodek Badawczy Komisji Europejskiej - Joint Research Centre (JRC) w Isprze i opublikowane przez Biuro Oficjalnych Publikacji KE w Luxemburgu pod numerem katalogowym LB-80-08-274-EN-C.

Dodatkowo, jak wynika z informacji przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomiary powierzchni działek rolnych z wykorzystaniem techniki GPS na pofałdowanych obszarach rolniczych nie są obarczone większymi błędami, niż te realizowane na obszarach nizinnych. Wysokość nad poziomem morza również nie ma wpływu na jakość pomiarów GPS. Jak wskazuje ARiMR utrudnienia w rozprzestrzenianiu sygnału GPS mogą zaistnieć jedynie w górach wysokich, na bardzo stromych zboczach z uwagi na zasłony horyzontu. Jednakże na takich obszarach nie są deklarowane działki rolne.

MRiRW poinformowało, iż Komisja Europejska nie nakłada ograniczeń w stosowaniu technik GPS na obszarach pagórkowatych dopuszczając jednocześnie pomiary GPS obszarów winnic, które to z natury rzeczy zakładane są na zboczach. Wszystkie modele odbiorników GPS wykorzystywane do pomiarów powierzchni działek rolnych pomyślnie przeszły testy walidacji zgodnie z procedurami wymaganymi przez Komisję Europejską. Technika GPS jest obecnie podstawową techniką pomiarów w geodezji.


Od Gospodarz.pl
Jeśli pomiary te nie są obarczone błędem i wszystko jest "super", to skąd informacje od rolników gospodarujących na terenach górskich ws. istotnych błędów w pomiarach powierzchni pól za pomocą GPS?Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!