Prawo łowieckie na Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przedstawiamy terminy najbliższych posiedzeń parlamentarnych komisji rolnictwa.

Prawo łowieckie na Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
W dniu 30 marca 2016 r. o godz. 16:30 na wspólnym posiedzeniu komisji: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbędzie się w przypadku zgłoszenia poprawek w czasie drugiego czytania i skierowania ich do Komisji, posłowie rozpatrzą poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druki nr 219 i 324).

Następnie, na posiedzeniu o godz. 18:30, które odbędzie się w przypadku zgłoszenia poprawek w czasie drugiego czytania i skierowania ich do Komisji, Komisja rozpatrzy poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druki nr 293 i 363).

Na posiedzeniu w dniu 31 marca 2016 r. o godz. 9:00 Komisja przeprowadzi pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 283) - uzasadnia poseł Robert Telus.

Na kolejnym posiedzeniu w tym dniu, o godz. 14:00 Komisja wysłucha informacji Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Spraw Zagranicznych w sprawie zasad obrotu artykułami rolno-spożywczymi między Polską a Ukrainą.

Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu w dniu 30 marca 2016 r. o godz. 14:00 rozpatrzy ustawę o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druk senacki nr 100, druki sejmowe nr 245 i 259).


Tagi:
źródło: