| Autor: redakcja3

Prezes KRIR na obradach Konwentu Marszałków Województw RP

W Busku-Zdroju odbyły się obrady Konwentu Marszałków Województw RP, którym w pierwszym półroczu 2014 roku przewodniczy województwo świętokrzyskie. Tematem przewodnim obrad był zrównoważony rozwój na obszarach wiejskich. Jednym z prelegentów spotkania był Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, który przedstawił propozycje zmian ustaw regulujących sprzedaż bezpośrednią.

Prezes KRIR na obradach Konwentu Marszałków Województw RP

Prezes Szmulewicz podkreślił, że sprzedaż bezpośrednia jednym ze sposobów zwiększenia dochodów bardzo popularnym w krajach Europy Zachodniej wśród gospodarstw ekologicznych, agroturystycznych, oraz mniejszych gospodarstw rodzinnych.

Prezes KRIR zwrócił uwagę na brak regulacji prawnych umożliwiających sprzedaż bezpośrednią niewielkich ilości własnych produktów przetworzonych domowym sposobem bez obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej i spełnienia wymagań higienicznych takich samych, jak w przypadku zakładów produkujących na dużą skalę.

Poinformował również, ze Krajowa Rada Izb Rolniczych wspólnie z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej podjęła prace nad przygotowaniem kompleksowych rozwiązań, mających umożliwić i ułatwić rolnikom lokalną sprzedaż produktów. W pierwszym posiedzeniu zespołu w skład którego weszli przedstawiciele: Kancelarii Prezydenta RP, KRIR, EFRWP, Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, Związek Województw RP. Udział wzięła także Pani Poseł Dorota Niedziela, Przewodnicząca Podkomisji nadzwyczajnej do spraw zmian legislacyjnych dotyczących sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych.

Pierwszym efektem podjętych działań są propozycje zmian w obowiązujących przepisach których celem jest uporządkowanie formalnego statusu takiej działalności i umożliwienie wprowadzenia ułatwień w procedurze rejestracji takiej działalności pod kątem podatkowym oraz sanitarno-weterynaryjnym.

Równolegle podjęte zostały prace nad przygotowaniem pierwszego tzw. poradnika dobrych praktyk (w zakresie produkcji serów), który ma umożliwić stosowanie odrębnej procedury dopuszczania przetwórstwa na niewielką skalę przez Inspekcję Weterynaryjną.

Na bazie tego pierwszego poradnika, zamierzamy opracować tzw. poradnik bazowy, który ułatwi opracowywanie procedur sanitarnych i weterynaryjnych dla produkcji kolejnych produktów (w tym także produktów pochodzenia roślinnego).

Jednak zaproponowane zmiany to nie wszystko. Zdaniem Prezesa KRIR konieczne jest opracowanie jednej ustawy dotyczącej rolnictwa lokalnego i żywności lokalnej, która horyzontalnie będzie podstawą dla tego sektora gospodarki żywnościowej oraz wsparcie mechanizmami finansowymi PROW 2014-2020.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!