| Autor: redakcja6

Prezydent podpisał IV ustawę deregulacyjną. Ułatwienia rozliczeń z tytułu podatku akcyzowego

Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej została podpisana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Zawiera ona szereg ułatwień dotyczących rozliczeń z tytułu podatku akcyzowego.

Prezydent podpisał IV ustawę deregulacyjną. Ułatwienia rozliczeń z tytułu podatku akcyzowego

Ułatwienia rozliczeń z tytułu podatku akcyzowego

Wprowadzone w ustawie zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia wiążącej informacji akcyzowej (WIA), odstąpienia od obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu celnego o formie prowadzonej ewidencji oraz ułatwienia w zakresie obrotu olejami opałowymi.

Wprowadzenie WIA - wiążącej informacji akcyzowej
 
Wprowadzenie wiążącej informacji akcyzowej umożliwi podmiotom działającym w zakresie wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, uzyskanie wiążącej dla organów podatkowych informacji w zakresie klasyfikacji taryfowej oraz rodzaju wyrobu akcyzowego. Zdaniem wiceministra Janusza Piechocińskiego, rozwiązanie to przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, a także ułatwi przedsiębiorcom relacje z organami podatkowymi.
 
Według Piechocińskiego, opracowane przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Finansów rozwiązania dotyczące obrotu olejami opałowymi, dotyczą prawie 9 tys podmiotów gospodarczych. Szef resortu gospodarki podkreśla, iż zmiany mają na celu głównie zmniejszenie obciążeń administracyjnych, redukukcję zakresu danych określonych w miesięcznym zestawieniu oświadczeń o oznaczeniu wyrobów akcyzowych do celów opałowych.

Terminy składania zestawień miesięcznych

 
Nowe przepisy zwracają także uwagę na terminowość zestawienia miesięcznego oświadczeń dotyczących przeznaczenia paliw płynnych. Obecnie niedotrzymanie terminu będzie wiązało się z poniesieniem konsekwencji podobnych do tych, które grożą za niezłożenie deklaracji podatkowej.
 
Jak podkreśla wiceminister, jedną z istotnych propozycji jest wprowadzenie zapisu o możliwości zastosowania wyższej stawki akcyzy w stosunku do paliw opałowych, dopiero gdy niespełnione zostaną warunki dotyczące oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych paliw do celów opałowych. W tym przypadku konieczne będzie przeprowadzenie postępowania podatkowego, kontrolnego lub kontrola podatkowa, które ma na celu ustalić cel zużycia paliwa. Umożliwi to odstąpienie od stosowanej stawki „sankcyjnej” w sytuacji, w której przedsiębiorca nie dopełni formalnie przepisów, ale zastosował paliwo zgodnie z przeznaczeniem, czyli do celów opałowych.
 
W ocenie Ministerstwa Gospodarki nowe przepisy wpłyną pozytywnie na rozwój przedsiębiorstw, a zmniejszenie samych tylko obciążeń administracyjnych może przenieść oszczędności w wysokości 0,13 mln zł rocznie.


Tagi:
źródło: