| Autor: mikolaj

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ARiMR

W dniu 12 marca 2014 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którą Sejm uchwalił 24 stycznia br.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ARiMR
Celem ustawy jest wskazanie podstawy prawnej do ustalania w drodze decyzji administracyjnych kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych przez osoby niebędące beneficjentami pomocy pochodzącej z funduszy Unii Europejskiej albo krajowych, przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej lub finansowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W obecnym stanie prawnym część orzecznictwa stoi na stanowisku, że brak jest podstaw do dochodzenia takich roszczeń w oparciu o decyzję administracyjną, wobec czego właściwym środkiem prawnym jest droga cywilna, oparta na przepisach o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Zdaniem ustawodawcy, większa skuteczność drogi administracyjnej, krótszy czas oczekiwania na rozstrzygnięcie w procedurze administracyjnej oraz niższe koszty postępowania uzasadniają ściąganie przedmiotowych należności na podstawie decyzji administracyjnej.

Ponadto ustawa wydłuża termin płatności należności ustalonych decyzją o nienależnie lub nadmiernie pobranych środkach publicznych z 14 do 60 dni.
 
Ustawa ma wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!