| Autor: redakcja1

Produkt polski

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów dotyczących łatwiejszej identyfikacji produktów wytworzonych z polskich surowców, pragnie przypomnieć, że od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy w tym zakresie (ustawa z dnia 4 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz.U. z 13.12.2016, poz. 2007)).

Produkt polski
Ustalone zostały jednolite kryteria umożliwiające producentom żywności podawanie na opakowaniu informacji o krajowym pochodzeniu poprzez wprowadzony znak „Produkt polski”. Znak ten dzięki prostej grafice nawiązującej do flagi polskiej zwraca uwagę konsumentów, którzy jako kryterium zakupu danego produktu traktują właśnie odniesienia do polskiego pochodzenia.
 
Informacja „Produkt polski” może być podawana na produktach, których surowce rolne pochodzą z krajowej produkcji. Dopuszcza się użycie 25% składników niepochodzących z Polski, ale tylko pod warunkiem koniecznego wykorzystania takich składników w produkcie i przy braku możliwości pozyskania tych składników w kraju (np. bakalie – rodzynki czy skórka pomarańczowa).
 
Przyjęte przy tworzeniu projektu „kryterium surowcowe” uwzględniało wyniki badań konsumenckich wskazujące na wzrost liczby polskich konsumentów preferujących produkty spożywcze do wytworzenia których wykorzystano krajowe surowce. Kryterium to miało także na celu zachęcenie przedsiębiorców do wykorzystywania w przetwórstwie w większym stopniu surowców krajowego pochodzenia.
 
Znakowanie tą informacją jest dobrowolne i nie wymaga rejestracji.


Tagi:
źródło: