Projekt nowelizacji rozporządzenia ws. określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

Ministerstwo Środowiska 20 lipca 2017 r. przekazało do zaopiniowania, konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji rozporządzenia ws. określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, dotyczący m.in. wprowadzenia całorocznego okresu polowań na dziki w całym kraju oraz wydłużenia okresu polowań na jelenie i daniele.

Projekt nowelizacji rozporządzenia ws. określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
Koncepcja wprowadzenia całorocznego okresu polowań na dziki w całym kraju wynika przede wszystkim z konieczności podjęcia wszelkich możliwych działań zmierzających do maksymalnego ograniczania liczebności populacji dzika w związku z odnotowywanym ostatnio szybkim rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Zgodnie z opinią naukową Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) – to niższe zagęszczenie dzików wpływa na ograniczenie rozprzestrzeniania ASF. Jednocześnie dotychczas podejmowane działania, w tym m.in.  wprowadzenie całorocznego okresu polowań na dziki w województwie podlaskim w latach 2014 - 2016 oraz maksymalne uproszczenie planowania ich pozyskania, czy wprowadzenie możliwości wykonywania odstrzału sanitarnego nie umożliwiły ograniczenia rozprzestrzeniania wirusa ASF. W związku z powyższym istnieje potrzeba pilnego wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych ułatwiających wykonywanie polowania, co wpłynie na zmniejszenie zagęszczenia populacji dzików, a tym samym doprowadzić do powstrzymania dalszego rozprzestrzenianie się wirusa ASF.

 
Stanowczego podkreślenia wymaga fakt, że ostatnio ma miejsce niespotykana dotąd eskalacja przypadków i ognisk ASF u dzików i wśród trzody chlewnej. W pierwszym półroczu 2017 r. zarejestrowano w Polsce 210 przypadków ASF w populacji dzików. Dla porównania w 2014 r. zarejestrowano jedynie 30 przypadków, w 2015 r. - 53, a w 2016 r. - 80. Przedstawione dane wskazują, że liczba przypadków ASF gwałtownie rośnie (obecnie ma miejsce trzecia fala ognisk ASF u trzody chlewnej), co stwarza coraz większe ryzyko transmisji wirusa ASF (ASFV) z populacji dzików do populacji świń, co stanowi zagrożenie nie tylko dla gospodarki narodowej Polski (ponoszenie kosztów wygaszania ognisk choroby, brak zainteresowania innych krajów eksportem wieprzowiny z Polski), ale także zagrożenie dla całej Unii Europejskiej.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: