| Autor: redakcja1

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt przyjęty przez Rząd

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt przyjęty przez Rząd

Realizacja programu bioasekuracji

Głównym celem zmian wprowadzonych do projektu nowelizacji ustawy jest realizacja programu bioasekuracji. Program, przygotowywany przez Głównego Lekarza Weterynarii, będzie wprowadzany na terenie całej Polski lub jej części w sytuacjach zagrożenia chorobami zakaźnymi zwierząt. Przygotowane rozwiązania wynikają z doświadczeń związanych z szerzeniem się afrykańskiego pomoru świń wśród dzików wolno żyjących i przenoszeniem tej choroby na świnie hodowane w gospodarstwach rolnych w województwie podlaskim.

W programie bioasekuracji określono m.in.:

  • choroby zakaźne zwierząt, których szerzeniu się mają zapobiec działania przewidziane programem oraz gatunki zwierząt, które będą objęte programem,

  • obszar, na którym program będzie realizowany,

  • prawdopodobny czas jego trwania,

  • wymagania dotyczące bioasekuracji, które mają spełnić wyznaczone gospodarstwa,

  • szczegółowy sposób i tryb realizacji programu.

Przewiduje się, że w programie zostaną każdorazowo wyszczególnione nakazy i zakazy, uwzględniające specyfikę choroby, np. czynniki chorobotwórcze czy drogi szerzenia się choroby. Programem objęte będą gospodarstwa, w których utrzymywane są określone gatunki zwierząt. Pozwoli to ograniczyć rozmiary zachorowań oraz zatrzyma rozprzestrzenianie się choroby.
 

Czas trwania programu będzie ściśle związany z sytuacją epizootyczną odnoszącą się do konkretnej choroby zakaźnej zwierząt. Przewiduje się, że w przypadku wprowadzenia programu na określonym terenie – posiadaczom zwierząt z gatunków objętym programem bioasekuracji zostanie zapewniony czas na dostosowanie się do określonych wymagań.
 

Zgodnie z nowymi przepisami, posiadacz zwierząt w gospodarstwie może złożyć oświadczenie, w którym zawiadomi, że gospodarstwo nie spełnia wymagań programu. Wówczas powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzonej kontroli, będzie mógł wydać decyzję o wybiciu lub uboju zwierząt w tym gospodarstwie. Będzie mógł o także zakazać wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt przez okres obowiązywania programu. Posiadacze zwierząt mogą liczyć na odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta oraz rekompensatę za nieutrzymywanie zwierząt. Przyznawaniem i wypłatą rekompensat będzie zajmować się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Decyzję o przyznaniu i wysokości odszkodowania ma podejmować kierownik biura powiatowego Agencji.
 

Powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł nakazać posiadaczom zwierząt zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych. Analogiczne uprawnienia będzie miał wojewoda.
 

Przyjmuje się, że projektowane zmiany ograniczą liczbę gospodarstw spełniających niskie standardy higieny i zahamują szerzenie się chorób zakaźnych.Tagi:
źródło: