Przewóz saletry amonowej zgodnie z przepisami ADR

Rolnicy mają sporo problemów z określeniem, czy przewożony przez nich nawóz na bazie azotanu amonu zwany powszechnie “saletrą amonową” podlega przepisom ADR o transporcie ładunków niebezpiecznych.

Przewóz saletry amonowej zgodnie z przepisami ADR
W tej sprawie izby rolnicze wysyłały pytania do Inspekcji Transportu Drogowego w całym kraju. Próbowały również zebrać wątpliwości wokół przepisów i dać rolnikom ich jasną interpretacją. Warto dodać, że nowe regulacje w tym zakresie weszły w życie w lipcu ubiegłego roku, a za ich złamanie grożą nawet kilkunastotysięczne kary.
 
Inspekcja Transportu Drogowego wyjaśnia, że nie istnieje w przepisach pojęcie używane potocznie przez rolników – saletra amonowa. Oficjalna nazwa, to nawóz na bazie azotanu amonu.
 
Rolnicy pytają, czy przewóz saletry amonowej od hurtowni do gospodarstwa środkami transportu gospodarstwa, a także przewóz saletry amonowej z gospodarstwa na pole, w tym także saletry luzem w zasobnikach rozsiewaczy mieści się w przepisach ADR dopuszczających zwolnienia ze stosowania przepisów ogólnych, gdy osoba wykonująca przewóz działa w ramach czynności pomocniczych.
 
Inspekcja wyjaśnia, że przewóz saletry amonowej do 1000 kg może być realizowany na dotychczasowych warunkach. Oznacza to, że przewoźnik/rolnik nie musi spełniać żadnych wymagań dotyczących dokumentacji, szkolenia, wyposażenia i oznakowania pojazdu. Nie musi również wyznaczać doradcy ds. bezpieczeństwa oraz składać sprawozdań z przewozu towarów niebezpiecznych.
 
W sytuacji, gdy przewożący saletrę amonową transportuje jednorazowo więcej niż 1000 kg zaczyna podlegać pod przepisy umowy ADR. 
 
Gospodarze zgłaszali izbom rolniczym pytanie, czy rolnik przewożący saletrę amonową jest traktowany jako profesjonalny przewoźnik i musi mieć doradcę i tym samym musi spełnić wymagania ADR. Inspekcja wyjaśniła, że nie istnieje rozróżnienie na profesjonalnego i nie profesjonalnego przewoźnika.
 
Przewożąc powyżej 1000 kg nawozu na bazie azotanu amonu, należy spełnić następujące warunki:
  • Kierowca przewożący towary niebezpieczne powinien mieć ukończone 21 lat oraz odbyć kurs podstawowy ADR.  Szkolenie trwa trzy dni i zakończone jest egzaminem testowym,
  • Pojazd przewożący towary niebezpieczne musi być odpowiednio wyposażony (powinien posiadać tzw. skrzynkę ADR),
  • Pojazd powinien mieć trzy gaśnice: 2 kg, 6 kg i 4 kg (lub 2 x 2 kg),
  • Pojazd powinien być oznakowany z przodu i z tyłu pomarańczowymi tablicami, bez numerów.
Pojazd przewożący saletrę amonową w opakowaniach nie musi przechodzić żadnych dodatkowych badań technicznych. Każdy pojazd wyposażony w skrzynkę ADR, w gaśnice oraz oznakowany pomarańczowymi tablicami może przewozić saletrę.
 
Dodatkowym wymaganiem i kosztem jest obowiązek wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa. Jeśli nie zostanie spełniony, kara wynosi 5 tys. zł. Taką samą karę można zapłacić za niezłożenie w terminie sprawozdania rocznego z przewozu towarów niebezpiecznych.


Tagi:
źródło: