| Autor: redakcja1

Rejestr BDO – nurtujące pytania

Wielkopolska Izba Rolnicza wystąpiła z wnioskiem do Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z prośbą doprecyzowania zagadnienia związanego z obowiązkiem jaki ciąży na rolnikach w zakresie rejestracji w systemie bazy danych odpadowych (BDO). Albowiem w temacie tym jest kilka nurtujących rolników pytań odnoszących się do kwestii np. kto jest zwolniony z obowiązku prowadzenia BDO.

Rejestr BDO – nurtujące pytania
Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odniósł się do przedstawionych wątpliwości i przekazał co następuje:
 
Przy dokonywaniu oceny czy dany rolnik podlegał będzie obowiązkowi uzyskania wpisu do rejestru, należy brać pod uwagę wszystkie wyłączenia. W przypadku zaistnienia któregokolwiek z nich, przedmiotowy obowiązek nie powstanie.
 
Wyłączenia:
  • Patrząc od strony podmiotowej, spod obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów wyłączone są m.in. rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.
  • W dniu 23 grudnia 2019 r. zostało wydane Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Wymienione są one w załączniku do Rozporządzenia.
Wpisowi do rejestru podlegać będą rolnicy ryczałtowi w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, którzy nie są wprawdzie przedsiębiorcami, o ile w związku z prowadzoną działalnością rolniczą wytwarzają odpady dla których są obowiązani prowadzić ewidencję odpadów. Do odpadów tych możemy tutaj zaliczyć np. opakowania związane z samodzielnym serwisowaniem maszyn lub urządzeń.
 
Na pytanie co z rolnikami, którzy wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach - np. ziemniaki w skrzyniopaletach udzielono odpowiedzi: Rolnicy, którzy nie prowadzą dodatkowo działalności gospodarczej, a przez to nie są przedsiębiorcami, będą zwolnieni z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru z tytułu wprowadzenia opakowań na rynek. Obowiązki związane z wprowadzeniem opakowań na rynek zawężone są, od strony podmiotowej, do przedsiębiorców.
 
W wymienionych pytaniach znalazło się również pytanie o działy specjalne produkcji rolniczej (np. czy wyłączone z obowiązku są fermy drobiu, które generują liczne odpady, ale nie użytkują żadnej ziemi rolnej?)
 
Działy specjalne produkcji rolnej są rodzajami działalności rolniczej, zatem każdorazowo należałoby analizować czy podmiot prowadzący tego rodzaju działalności podlega obowiązkom związanym z BDO na zasadach ogólnych. Nie ma tutaj znaczenia zwolnienie odnoszące się do kryterium powierzchni użytków rolnych (75 ha), które w tego rodzaju przypadkach nie występuje.
 
Zwolnienie wynikające z art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy o odpadach, dotyczy wyłącznie rolników. Spółki bądź spółdzielnie, z uwagi na fakt, iż nie posiadają statutu rolnika, nie skorzystają z przedmiotowego zwolnienia.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!