| Autor: redakcja1

Resort rolnictwa w sprawie niestosowania sankcji wobec rolników

W odpowiedzi na wniosek o niestosowanie sankcji wobec rolników oraz uznania działania siły wyższej w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od nich nie spełnili wymogów utrzymania obszarów proekologicznych (EFA), programu rolnośrodowiskowego i rolno-środowiskowo-klimatycznego, resort rolnictwa przekazał informacje dotyczące poszczególnych działań.

Resort rolnictwa w sprawie niestosowania sankcji wobec rolników
OBSZARY PROEKOLOGICZNE (EFA)
 
Obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych dotyczy rolników posiadających ponad 15 ha gruntów ornych, którzy zobowiązani są do przeznaczenia powierzchni odpowiadającej 5% powierzchni gruntów ornych na obszary proekologiczne.
 
W Polsce ustanowiono szeroką listę obszarów EFA, która obejmuje wiele różnych elementów krajobrazu, pasy gruntów kwalifikujących się wzdłuż obrzeży lasu, strefy buforowe/miedze śródpolne, jak również obszary produkcyjne takie jak: ugory, uprawy wiążące azot, międzyplony. Lista obszarów EFA została określona w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów (Dz. U. poz. 354 z późn. zm.).
 
Poniższe rozwiązania mogą być wykorzystane przez rolników w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych mających wpływ na realizację wymogów zazielenienia.
 
Siła wyższa
 
Jeżeli z powodu warunków agrometeorologicznych beneficjent nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków w wyniku działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, zachowuje on prawo do wsparcia w odniesieniu do obszaru, który był kwalifikowalny w chwili wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.
 
Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, organem właściwym w sprawie uznania wystąpienia siły wyższej jest kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do którego, stosownie do art. 4 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 640/2014 rolnicy zgłaszają na piśmie przypadki działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności wraz z odpowiednimi dowodami wymaganymi przez właściwy organ w ciągu piętnastu dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!