| Autor: mikolaj

Roczny nieopodatkowany przychód dla rolnika wyniesie 7 tys. zł?

W ubiegłym tygodniu Komisja Finansów Publicznych oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyły sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1640 i 1942).

Roczny nieopodatkowany przychód dla rolnika wyniesie 7 tys. zł?
Projekt z druku nr 1640 dotyczy umożliwienia rolnikom nieopodatkowanej produkcji i sprzedaży przetworzonych produktów rolnych takich jak np. pieczywo czy sery. Posłowie zdecydowali, że zwolnienie będzie limitowane kwotą 7.000 zł przychodu rocznie.

W dniu 5 lutego br. Komisje podjęły decyzję o odstąpieniu od rozpatrywania poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do ww. projektu i wystąpieniu do Prezydium Sejmu z wnioskiem o ponowne skierowanie sprawozdania z druku nr 1942 do Komisji w celu sporządzenia poprawionego sprawozdania.W dniu 11 lutego br. Prezydium Sejmu - zgodnie z art. 47 ust. 3 regulaminu Sejmu - skierowało sprawozdanie z druku nr 1942 ponownie do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu sporządzenia poprawionego sprawozdania.

Komisje, kierując się przesłankami, o których mowa w art. 47 ust. 2 pkt 2 regulaminu Sejmu, przyjęły poprawione sprawozdanie w brzmieniu sprawozdania podkomisji.

Wyznaczono do 9 kwietnia br. termin dla ministra właściwego do spraw członkostwa RP w UE na przedstawienie opinii.

W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów - Janusz Cichoń oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Tadeusz Nalewajk.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!