Rozmowy o zmianach w Prawie Łowieckim

Zmiany w Prawie łowieckim były tematem spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w Ministerstwie Środowiska 19 stycznia 2018 r. W rozmowach udział wzięli: minister środowiska Henryk Kowalczyk, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Rafał Romanowski, a także przedstawiciele organizacji ekologicznych, rolników, leśników i myśliwych.

Rozmowy o zmianach w Prawie Łowieckim

Minister środowiska Henryk Kowalczyk podkreślił, że kierowane przeze niego ministerstwo będzie otwarte na opinie i argumenty różnych środowisk.

- W kwestii prawa łowieckiego istnieje wiele różnych, często sprzecznych interesów. Dlatego do dzisiejszej dyskusji zaprosiłem m.in. ekologów, rolników i leśników, abyśmy mogli wzajemnie wymienić się argumentami – zaznaczył.

Szef resortu środowiska zwrócił także uwagę, że jest wiele wartych rozważania poprawek obywatelskich do prawa łowieckiego.

- Zależy mi, aby w pracach nad ustawą Prawo łowieckie brało udział jak najwięcej specjalistów z różnych dziedzin – dodał.

W opinii Henryka Kowalczyka niezbędne są poprawki do przegłosowanej ustawy Prawo łowieckie.

- Przede wszystkim musimy pamiętać o bezpieczeństwie ludzi. Podczas polowań konieczne jest zachowanie odpowiednich odległości od zabudowań mieszkalnych. Do zmodyfikowania są również m.in. przepisy o nakładaniu kar – powiedział.

Minister środowiska przypomniał również, że populacja dzików nadmiernie się rozrasta ze względu na specyfikę upraw rolnych.

- Wzrastająca populacja dzików stanowi obecnie ogromne niebezpieczeństwo, szczególnie dla trzody chlewnej ze względu na rozprzestrzeniająca się chorobę afrykańskiego pomoru świń, dlatego konieczna jest interwencja myśliwych, aby ją zredukować – dodał.
Tagi:
źródło: