| Autor: redakcja1

Rozszerzenie ograniczeń wprowadzonych przez Republikę Białorusi z uwagi na występowanie HPAI w Polsce

Restrykcje importowe wprowadzone przez służbę weterynaryjną Republiki Białorusi, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, obejmujące różne zakresy towarów, obowiązują nadal dla województwa wielkopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego i lubuskiego.

Rozszerzenie ograniczeń wprowadzonych przez Republikę Białorusi z uwagi na występowanie HPAI w Polsce
Na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi została zamieszczona informacja nt. wprowadzenia przez białoruską służbę weterynaryjną od dnia 16 listopada 2021 r. tymczasowego zakazu wwozu na terytorium
Republiki Białorusi z województwa łódzkiego:
- żywego drobiu;
- jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
- mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
- puchu i pierza;
- trofeów myśliwskich dzikich zwierząt (ptactwa);
- pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki pochodzące z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie (z wyjątkiem dodatków paszowych i poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych);
- nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, zawierających składniki z gatunków zwierząt podatnych na zarażenie i przeznaczonych do produkcji karm dla drobiu.
- pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).

Jednocześnie wszystkie wydane wcześniej pozwolenia na wwóz ww. towarów na terytorium Republiki Białorusi z województwa łódzkiego zostają anulowane.

Towary podlegające kontroli weterynaryjnej, objęte wspomnianymi ograniczeniami, które wyjechały z województwa łódzkiego do dnia 15 listopada 2021 r. włącznie, przyjmowane są w trybie zwykłym.

Powyższe ograniczenia nie dotyczą poddanej obróbce termicznej śruty do produkcji mieszanek paszowych dla zwierząt oraz mieszanek paszowych, przeznaczonych
dla cennych gatunków ryb.


Tagi:
źródło: