| Autor: redakcja6

Stanowisko WIR w sprawie odrolnienia gruntów klas I-III

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dezaprobatą przyjął informację o zawetowaniu przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawy wprowadzającej możliwość odrolnienia gruntów klas I-III o powierzchni do 0,5 ha bez zgody Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stanowisko WIR w sprawie odrolnienia gruntów klas I-III

Według Wielkopolskiej Izby Rolniczej proponowane rozwiązania były korzystne dla właścicieli gruntów, drobnych inwestorów, jak i lokalnych samorządów. Ułatwiały one udostępnianie gruntów rolnych na terenach wiejskich na inwestycje osadnicze, siedliskowe lub na prowadzenie działalności gospodarczej, np. dzieciom rolników, które utraciły status rolnika.

Nowelizacja miała na celu zniesienie obowiązku uzyskiwania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie użytków rolnych klas I-III na cele nierolnicze i nieleśne, jeżeli ich obszar nie przekracza 0,5 ha i graniczą one z drogą publiczną lub są położone między działkami graniczącymi z drogą.

Obecnie procedura uzyskania zgody właściwego organu stanowi pierwszy etap i jest każdorazowo konieczna do zmiany przeznaczenia gruntów rolnych klas I-III na cele nierolnicze, dokonującego się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. powodują istotne problemy dotyczące uchwalania i wykonywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach wiejskich i podmiejskich oraz uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy na obszarach, na których nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a ponadto przyniosły bardzo negatywne skutki dla planowanych inwestycji budowlanych na tych terenach. Zarówno inwestorzy, jak i samorządy lokalne wyczekują nowelizacji, która uprości procedurę odrolnienia działek.

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej żywi nadzieję, że w dalszym procesie legislacyjnym uda się odrzucić veto Prezydenta do tej ustawy. Zwraca się z prośbą do zainteresowanych samorządów o wsparcie naszego stanowiska, a do Parlamentarzystów – o jego uwzględnienie w momencie podejmowania decyzji.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!