Stwierdzenie w Polsce ósmego i dziewiątego ogniska SARS-CoV-2 u norek

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu ósmego i dziewiątego ogniska SARS-CoV-2 u norek w Polsce, stwierdzonego na podstawie wyników badań laboratoryjnych PIWet-PIB w Puławach z dnia 17 grudnia br. (ognisko 8/2021) oraz z dnia 20 grudnia br. (ognisko 9/2021).

Stwierdzenie w Polsce ósmego i dziewiątego ogniska SARS-CoV-2 u norek
Ognisko SARS-CoV-2 nr 8/2021 stwierdzono w gospodarstwie liczącym 1408 norek, zlokalizowanym w powiecie mieleckim, w województwie podkarpackim. Natomiast ognisko SARS-CoV-2 nr 9/2021 stwierdzono w gospodarstwie liczącym 5000 norek, 300 jenotów oraz 190 lisów, zlokalizowanym w powiecie białostockim, w województwie podlaskim.  

Próbki do badań w ww. gospodarstwach pobrano w dniu 14 grudnia br. (ognisko 8/2021) oraz w dniu 15 grudnia br. (ognisko 9/2021) w związku z realizacją badań kontrolnych zwierząt prowadzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. 2021, poz. 581).

W ognisku 8/2021 wyniki dodatnie uzyskano w przypadku wszystkich 20 próbek/zwierząt, natomiast w ognisku 9/2021 wyniki dodatnie uzyskano w przypadku dwóch próbek/zwierząt.

O wynikach badań powiadomiono Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, właściwe organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Sanitarnej. 

W gospodarstwach, w których stwierdzono zakażenie, zostały wdrożone wszelkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia SARS-CoV-2 u norek, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zwalczania SARS-CoV-2 u norek (Dz. U. 2020, poz. 2302 oraz Dz.U. 2021, poz.1452).


Tagi:
źródło: