Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

1 stycznia 2019 r. zgodnie z Ustawą z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) zwrot podatku akcyzowego dotyczy oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00.

Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wprowadzenie nowego katalogu kodów CN oleju napędowego spowodowało pominięcie oleju napędowego klasyfikowanego do CN 2710 20 11 nowej nomenklatury.
 

- W celu przywrócenia pełnego katalogu kodów CN oleju napędowego, do którego stosowany jest zwrot podatku akcyzowego, aktualnie w Sejmie RP prowadzone są prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 3206) mające na celu umożliwienie producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w przypadku zakupu oleju napędowego oznaczonego również kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19. W projekcie tym wprowadza się również wydłużenie terminu składania przez producentów rolnych wniosków do dnia 31 marca 2019 r. - informuje Małgorzata Książyk z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Tagi:
źródło: