Uzgodnienie nowego wzoru świadectwa na eksport pasz roślinnych na Ukrainę

Podczas V posiedzenia polsko-ukraińskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa został uzgodniony poprawiony wzór świadectwa zdrowia na wywożone do Ukrainy pasze pochodzenia roślinnego. Dokument obowiązuje od 14 marca 2019 r.

Uzgodnienie nowego wzoru świadectwa na eksport pasz roślinnych na Ukrainę
Ponadto strona ukraińska potwierdziła, że pasze (dodatki paszowe, premiksy, mieszanki paszowe i materiały paszowe) mineralne, czyli niezawierające składników pochodzenia roślinnego ani zwierzęcego, nie są objęte weterynaryjną kontrolą graniczną, zatem nie ma konieczności uzgadniania świadectw zdrowia dla tego rodzaju pasz. Z uzyskanych informacji wynika, iż eksport z Polski na Ukrainę pasz mineralnych możliwy jest po uprzednim zarejestrowaniu takiego produktu na terenie Ukrainy. Dodatkowo przesyłce muszą towarzyszyć wyniki badań laboratoryjnych. Powyższe wymogi wynikają z ukraińskich przepisów prawa. W związku z tym podmioty zainteresowane eksportem pasz mineralnych na terytorium Ukrainy powinny bezpośrednio lub za pośrednictwem kontrahenta pozyskać od właściwych władz tego kraju dodatkowe informacje dotyczące warunków rejestracji takich produktów oraz wyników badań wymaganych przez stronę ukraińską.


Tagi:
źródło: