Uznanie siły wyższej – prawo do otrzymania pomocy

Każdy przypadek wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności powinien zostać zgłoszony do kierownika biura powiatowego ARiMR niezwłocznie po ich wystąpieniu.

Uznanie siły wyższej – prawo do otrzymania pomocy
7 listopada br. upłynął termin na złożenie zdjęcia geotagowanego lub oświadczenia potwierdzającego wykonanie praktyk takich jak:
  • Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji;
  • Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowe.
Obie praktyki realizowane są w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi.

Jeżeli przeprowadzenie wspomnianych zabiegów nie było możliwe z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby, to w opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zachodzą przesłanki uznania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, o których jest mowa w przepisach unijnych. 

W sytuacji uznania danego przypadku za działanie siły wyższej, rolnik zachowuje prawo do otrzymania pomocy.


Tagi:
źródło: