| Autor: mikolaj

MRiRW: Nowe regulacje w zakresie zawierania umów

W środę, 7 dnia maja br, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dyskutowano na temat stosunków i negocjacji umownych.

MRiRW: Nowe regulacje w zakresie zawierania umów
– Funkcjonowanie na wolnym rynku wymaga od producentów rolnych zabezpieczania swoich interesów poprzez zawieranie wieloletnich umów na dostawy produktów rolnych i tworzenie silnych podmiotów jakimi są grupy i organizacje producentów rolnych – powiedział obecny na spotkaniu minister Marek Sawicki.

Nowe regulacje mają sprostać wyzwaniom przed jakimi stoi Wspólna Polityka Rolna. Przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego poprzez zachowanie i rozwijanie przez unijne rolnictwo potencjału produkcyjnego, prowadzenie działalności w sposób konkurencyjny i utrzymywanie konkurencyjności unijnego sektora rolnego w świetle rosnącej globalizacji, liberalizacji systemu handlowego oraz większej zmienności sytuacji rynkowej.

Punktem wyjścia do dyskusji są nowe unijne przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, które weszły w życie wraz z początkiem roku, ustanawiając wspólną organizację rynków produktów rolnych.

Zaproponowane rozwiązania są próbą odpowiedzi na potrzebę wdrożenia mechanizmów pozwalających na skuteczne i szybkie reagowanie w przypadku sytuacji kryzysowych czy zaburzeń rynkowych, tzw. „siatki bezpieczeństwa”. Jednocześnie wprowadzane są rozwiązania liberalizujące rynki, wzmacniające pozycję producentów oraz ułatwiające integrację w łańcuchu żywnościowym, a także podnoszące konkurencyjność unijnego sektora rolnego.

W dyskusji uczestniczył także podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk, który poinformował o podjętych pracach nad projektem ustawy, w związku z koniecznością wdrożenia do polskiego porządku prawnego zmian dotyczących wspólnej organizacji rynków produktów rolnych. Poprosił obecnych na spotkaniu przedstawicieli producentów, aby wyrażając swoje opinie również włączyli się w ten proces. – To z pewnością pomoże nam w dostosowaniu unijnych przepisów do polskich realiów – zaznaczył wiceminister.

Przepisy rozporządzenia PE i Rady w zakresie stosunków umownych, umożliwiają państwom członkowskim podjęcie decyzji, w których sektorach wprowadzone będą pisemne umowy na dostawy między producentem a odbiorcą produktów rolnych. Przepisy te znajdą swoje odzwierciedlenie w projektowanej ustawie o wspólnej organizacji rynków rolnych. Zespół do spraw Programowania Prac Rządu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wpisał już projekt z terminem realizacji na IV kw. 2014 r.
 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!