KRIR ws. używania siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wyraża stanowisko, że projektując przepisy nowych ustaw należy wziąć pod uwagę działające prawo np. projekt ustawy nie dokonuje nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która także powinna być zmieniona.

KRIR ws. używania siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

Nie jest jasne jak będzie regulowana sytuacja, w której na jednym siedlisku będzie wielu rolników prowadzących pozarolniczą działalność. Wydaje się, że projekt nie przewiduje takiej sytuacji.

  • Art. 3 ust. 1 i 2 nieprecyzyjnie sformułowano: pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona przez rolnika „w obrębie siedliska”. Zgodnie z definicją w art. 2 ustawy „siedlisko” to budynki mieszkalne i ich części i grunt pod tymi budynkami. Zatem, czy rolnik będzie mógł prowadzić pozarolniczą działalność poza zabudowaniami mieszkalnymi, np. w stodole? Jak daleko ma sięgać ,,obręb” siedliska? Kto to będzie weryfikował?

  • W art. 5 ust. 2 – ustalono zbyt krótki termin - 7 dni na podjęcie działań przez starostę - na wydanie decyzji zakazującej rozpoczęcie pozarolniczej działalności;

  • Nie jest jasne co w sytuacji, gdy po jakimś czasie rolnik przestanie prowadzić działalność rolniczą? Czy wtedy musi się wynieść ze swoją działalnością pozarolniczą z siedliska? Wątpliwości budzi kto będzie weryfikował, czy ktoś prowadzi nadal działalność rolniczą i w jaki sposób to stwierdzi? Będzie to powodowało tylko pozorność prowadzenia działalności rolniczej;

  • Nie jest jasne, czy rolnik będzie mógł prowadzić działalność pozarolniczą w sytuacji, gdy plan zagospodarowania przestrzennego będzie przewidywał dla danego terenu tylko i wyłącznie funkcje rolnicze? Czy będzie możliwa np. budowa hal produkcyjnych?

  • Projekt ustawy nie wprowadza zmian do ustawy o podatku rolnym. Nie wiadomo jaki jest stosunek projektowanej ustawy do art. 1 ustawy o podatku rolnym, tj. jaki podatek będzie się od takiego siedliska płaciło: podatek rolny czy podatek od nieruchomości?Tagi:
źródło: