| Autor: redakcja1

W sprawie znakowania żywności na opakowaniach

W ramach jednego z celów, opublikowanej w maju br. Strategii „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego tj. promowania zrównoważonej konsumpcji żywności oraz ułatwiania przejścia na zdrowe i zrównoważone diety, Komisja Europejska zaproponuje m.in. wprowadzenie zharmonizowanego obowiązkowego oznaczania wartości odżywczych z przodu opakowania.

W sprawie znakowania żywności na opakowaniach
Opracowanie przez KE wniosku w sprawie zharmonizowanego obowiązkowego etykietowania dotyczącego wartości odżywczej na przodzie opakowania (FOPNL) zostało wskazane jako jeden z elementów powyższej Strategii z terminem realizacji - IV kwartał 2022 r. Na chwilę obecną brak jest konkretnej propozycji ze strony KE.
 
W Stanowisku Rządu w sprawie Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Strategia „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego, przyjętym przez Komitet do Spraw Europejskich w dniu 6 lipca br., Polska poparła ogólne założenia Strategii, w tym poprawę systemu znakowania żywności (umożliwiającego świadome dokonywanie właściwych i zrównoważonych wyborów dotyczących żywności).
 
Pragnę podkreślić, że biorąc pod uwagę podział kompetencji, rolę wiodącą w zakresie prac nad powyższym wnioskiem KE pełni Główny Inspektorat Sanitarny (GIS), we współpracy z Ministerstwem Zdrowia (MZ) oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).
 
Zważywszy na plany KE temat systemów znakowania wartością odżywczą na froncie opakowania (FOPNL) jest obecnie przedmiotem dyskusji na spotkaniach różnych gremiów UE.
 
Na przykład w dniu 11 września br. odbyło się spotkanie państw członkowskich zorganizowane przez Prezydencję niemiecką w ramach Grupy Roboczej Rady UE ds. środków spożywczych, którego agenda dotyczyła systemów FOPNL oraz profili żywieniowych.
 
W trakcie posiedzenia Przedstawiciel Polski (resort zdrowia) zaprezentował stanowisko uzgodnione z MZ i MRiRW wskazując, że Polska popiera prowadzenie prac nad wypracowaniem jednolitego systemu etykietowania dot. wartości odżywczej na przodzie opakowania (FOPNL – Front-of-Pack Nutrition Labelling), jednakże zgłoszono szereg uwag i zastrzeżeń do zaproponowanych rozwiązań:
 • uzyskanie korzystnego efektu zależeć będzie od tego, czy informacja FOPNL będzie przez konsumenta właściwie rozumiana i stosowana;
 • system FOPNL powinien ułatwiać konsumentowi zrozumienie znaczenia danej żywności w całodziennej diecie;
 • konsumenci muszą mieć świadomość, że podstawą zdrowego trybu życia jest zróżnicowana i zbilansowana dieta oraz aktywność fizyczna;
 • mając na uwadze art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, system FOPNL:
  • nie może wprowadzać konsumenta w błąd,
  • musi być oparty na uzasadnionych naukowo badaniach,
  • powinien ułatwiać konsumentowi zrozumienie znaczenia danej żywności w diecie,
  • nie może być dyskryminujący;
  • należy rozważyć możliwość wykluczenia z systemu znakowania FOPNL produktów o ustalonych w przepisach wymaganiach, których reformulacja jest niemożliwa.
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!