| Autor: redakcja1

Walka z nielegalnym handlem zagrożonymi gatunkami trwa

Społeczność międzynarodowa połączyła siły na rzecz walki z przestępczością wobec dzikiej fauny i flory gatunków zagrożonych wyginięciem w ramach operacji „THUNDERSTORM”.

Walka z nielegalnym handlem zagrożonymi gatunkami trwa
Operacja THUNDERSTORM została zorganizowana przez INTERPOL we współpracy z Sekretariatem CITES, Międzynarodowym Konsorcjum do Walki z Przestępczością wobec Dzikiej Przyrody (International Consortium on Combating Wildlife Crime - ICCWC) oraz Światową Organizacją Celną (World Customs Organisation – WCO). Ze strony Polski, na prośbę Ministerstwa Środowiska, w operacji uczestniczyły Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) oraz Policja, egzekwujące przepisy w zakresie CITES.
 
Wzmożone kontrole KAS
 
Przez cały maj funkcjonariusze oddziałów celnych, w ramach ustalonych wcześniej priorytetów, skupili się na przewozie i obrocie wewnętrznym okazów roślin i zwierząt gatunków objętych przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi CITES. W szczególności skupiono się na kontrolach pod kątem okazów kości słoniowej, rogów nosorożców, okazach łuskowców, węgorza europejskiego oraz preparatach tradycyjnej medycyny azjatyckiej zawierającej części i pochodne gatunków CITES.
 
Wzmożone kontrole KAS zaowocowały 16 zatrzymaniami nielegalnie przewożonych lub oferowanych do sprzedaży okazów. Policja wszczęła natomiast 3 postępowania w zakresie oferowania do sprzedaży okazów CITES bez wymaganych dokumentów.
 
Wśród zatrzymanych przez funkcjonariuszy administracji skarbowej okazów znalazły się m.in.: papuga żako, pijawki lekarskie oraz medykamenty i kosmetyki z nich wykonane, mrożone węgorze europejskie, produkty medycyny azjatyckiej wytworzone w oparciu o żółć i sadło niedźwiedzia brunatnego, pławikoniki, koralowce, gitary wykonane z palisandru. Przeprowadzone działania były cennym elementem realizacji omawianej operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.
 
Rogi nosorożca na czarnym rynku
 
Przestępczość związana z CITES często ma charakter przestępczości zorganizowanej, która przynosi ogromne zyski z przemytu okazów gatunków zagrożonych wyginięciem. W zjawisko to wpisuje się nielegalny handel rogami nosorożców - jedno z największych zagrożeń dla przetrwania gatunków tych zwierząt. Problematyka ta jest wciąż jednym z głównych wyzwań stojących przed międzynarodową społecznością odpowiedzialną za realizowanie postanowień i przestrzeganie Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (Konwencji Waszyngtońskiej - CITES) oraz przepisów Unii Europejskiej w zakresie handlu dziką fauną i florą.

Czytaj dale na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!