| Autor: mikolaj

Ważna informacja dla grup producentów rolnych

Uwaga grupy producentów rolnych z uwagi na zmiany w ustawie o grupach producentów rolnych konieczne jest złożenie wniosku o uznanie spełniania warunków uznania lub zatwierdzenie planu biznesowego lub o potwierdzenie spełniania warunków uznania.

Ważna informacja dla grup producentów rolnych

W związku z art. 4.1. pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, grupy producentów rolnych wpisane do rejestru grup producentów rolnych przez marszałków województw przed dniem wejścia w życie ww. ustawy mogą złożyć, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. zmienionej ustawy, tj: do 18 czerwca 2016 r., do dyrektora OT ARR właściwego ze względu na siedzibę grupy WNIOSEK O UZNANIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UZNANIA ORAZ ZATWIERDZENIE PLANU BIZNESOWEGO (dotyczy grup producentów rolnych, które będą ubiegać się o wsparcie w ramach działań „Tworzenie grup producentów rolnych i organizacji producentów” objętego PROW 2014-2020, czyli uznanych po 1 stycznia 2014 r.).

Pozostałe podmioty, czyli grupy producentów rolnych, które zostały uznane przez marszałków województw i wpisane do rejestru przed 1 stycznia 2014 r., muszą złożyć WNIOSEK O POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UZNANIA DO 18 GRUDNIA 2016 R.

W przypadku niewypełniania ww. obowiązku grupom zostanie cofnięte uznanie i nastąpi wykreślenie z Rejestru grup producentów rolnych.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!