| Autor: redakcja1

Weszła w życie nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych

W dniu 14 marca 2014 r. Sejm RP uchwalił ustawę dotyczącą Prawa zamówień publicznych, a 26 marca 2014 r. podpisał ją Prezydent. Natomiast nowelizacja weszła w życie 16 kwietnia 2014 r.

Weszła w życie nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych
Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw podnosi z 14 do 30 tys. euro próg wartości zamówień, od którego powstaje obowiązek stosowania procedur przewidzianych w przepisach o zamówieniach publicznych.
 
Nowelizacja uwzględnia zmiany siły nabywczej pieniądza i odbiurokratyzowuje procedury udzielania zamówień publicznych o małych wartościach. W odniesieniu do tego typu zamówień koszty przygotowania i przeprowadzenia przetargu mogą przewyższać zyski wynikające z zastosowania procedur przetargowych.
 
Ustawa zakłada też korzystne rozwiązania dla środowisk naukowo-badawczych oraz twórczych i artystycznych. Ze stosowania ustawy będą zwolnione zamówienia takich dostaw i usług o wartości nieprzekraczającej 134 tys. euro w przypadku instytucji naukowych oraz 207 tys. euro w odniesieniu do m.in. uczelni publicznych i państwowych instytucji kultury.
 
Poza tym nowelizacja umożliwia udzielenie zamówienia z wolnej ręki, gdy przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.
 
Ustawa wprowadza również możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z nieprzyznaniem środków (grantów) na sfinansowanie danego zamówienia z dziedziny badań i rozwoju. Nowelizacja jest odpowiedzią na postulaty środowisk naukowo-badawczych i powinna zwiększyć poziom innowacyjności polskiej nauki oraz gospodarki.

 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!