| Autor: redakcja3

Zagospodarowanie obszarów morskich

Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę ustanawiającą ramy planowania przestrzennego obszarów morskich.

Zagospodarowanie obszarów morskich
Dokument powinien pomóc państwom członkowskim opracować plany lepszego skoordynowania różnych działań na morzu, zapewniając ich maksymalną skuteczność oraz zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju. W obszarach przybrzeżnych i morskich wiele form działalności konkuruje ze sobą o tę samą przestrzeń i zasoby: łowiska i chronione obszary morskie sąsiadują z infrastrukturą, taką jak kable, rurociągi, szlaki żeglugowe i urządzenia do wydobywania ropy i gazu oraz pozyskiwania energii wiatrowej. Nowa dyrektywa pomoże uniknąć ewentualnych konfliktów między różnymi użytkownikami i stworzyć stabilne środowisko, atrakcyjne dla inwestorów, przyczyniając się w ten sposób do zrównoważonego rozwoju.

Szybko rosnący popyt na przestrzeń morską do wykorzystania w nowych działaniach, począwszy od energii ze źródeł odnawialnych po obiekty akwakultury, sprawia, że lepsze i spójne planowanie działalności na morzu jest rzeczywiście konieczne. Dyrektywa określa minimalne wymagania dotyczące sporządzania krajowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. Plany te określą wszystkie istniejące formy działalności człowieka, uwzględniając wzajemne oddziaływanie między morzem a lądem, oraz najskuteczniejszy sposób zarządzania nimi. Ponieważ wiele z tych działań ma charakter transgraniczny, dyrektywa ułatwi państwom członkowskim współpracę.

Europejscy komisarze: ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa – Maria Damanaki oraz ds. środowiska – Janez Potočnik stwierdzili: – Dzisiejsze głosowanie w Parlamencie Europejskim jest ważnym krokiem na drodze tworzenia nowych możliwości wzrostu gospodarczego we wszystkich sektorach morskich poprzez lepsze zarządzanie morzami i zapewnienie ich zrównoważenia. Tylko koordynując różne działania prowadzone na naszych morzach, możemy poprawić przewidywalność w zakresie dostępu do przestrzeni dla inwestorów i jednocześnie ograniczyć wpływ działalności morskiej na środowisko.

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!