Ruszyło zbierania podpisów ws. zakazu stosowania glifosatu

W styczniu Komisja Europejska formalnie zarejestrowała petycję obywatelską mającą na celu zakaz używania substancji czynnej glifosat, tj. substancja czynna herbicydu Roundup. W związku z tym, rozpoczął się roczny okres zbierania podpisów pod projektem.

Ruszyło zbierania podpisów ws. zakazu stosowania glifosatu
Niemniej jednak, żeby propozycja zmiany prawnej została wzięta pod uwagę, organizatorzy akcji muszą zebrać pod projektem co najmniej milion podpisów poparcia od mieszkańców z przynajmniej siedmiu z 28 krajów członkowskich Unii. Według FAMMU/FAPA, po zebraniu podpisów Komisja będzie miała 3 miesiące na reakcję oraz będzie musiała uzasadnić decyzję. Dyskusje o szkodliwość glifosatu toczy się w UE od kilku lat, a w lipcu 2016 roku wygasała dotychczasowa licencja na jego użycie w Unii, ale Komisja przedłużyła możliwość stosowania o 1,5 roku, czyli do końca 2017 roku, przy czym pierwotnie chciała wydać zgodę na 15 lat.
 
Poza tym Europejska Agencja ds. Substancji Chemicznych - ECHA ma wydać do lata opinię odnośnie rakotwórczości herbicydu. Opinie naukowe dotyczące glifosatu były podzielone: Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności – EFSA oceniał herbicyd za bezpieczny dla ludzi, ale Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem – IARC (należąca do WHO) uważa, że środek może być rakotwórczy. Dodatkowo Niemiecki Federalny Instytut BHP – BAUA wstępnie ocenia substancję czynną jako kancerogenną i toksyczną dla genów i zalicza ją do kategorii substancji mogących niszczyć organy wewnętrzne jeśli będzie dłużej używana.


Tagi:
źródło: