Zmiana w rozporządzeniu dotyczącym młodych rolników

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał korzystną dla młodych rolników zmianę w rozporządzeniu, dotyczącą dzierżawy ziemi.


W dniu 13 października Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

 

Podpisanie tej zmiany ułatwi młodym rolnikom spełnienie kryterium minimalnej powierzchni gospodarstwa. Otóż, młody rolnik w chwili obecnej może zaliczyć do wymaganego areału użytków rolnych w gospodarstwie, grunty będących przedmiotem dzierżawy od podmiotów prywatnych, w tym m. in. od osób fizycznych. Dzierżawa musi zostać podpisana na okres minimum 10 lat oraz musi mieć formę aktu notarialnego, lub posiadać tak zwaną”datę pewną”, czyli datę poświadczoną przez organ państwowy, organ jednostki samorządu terytorialnego albo przez notariusza.

 

Nowe przepisy dotyczą także osób, które przed dniem wejścia w życie nowelizacji otrzymały decyzję o przyznaniu pomocy, jednak muszą dopełnić warunek nabycia gospodarstwa rolnego wykazanego w biznesplanie, o ile nie upłynął termin 180 dni od dnia doręczenia tej decyzji), lub decyzję nakładającą obowiązek spełnienia warunku minimalnej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie (do dnia upływu 3 lat od dnia doręczenia tej decyzji). Powierzchnia gospodarstwa nie może być mniejszej niż średnia krajowa (dotyczy to beneficjentów z województw, w których średnia powierzchnia gospodarstwa jest niższa od średniej krajowej czyli: lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie). Możliwość zawarcia umowy dzierżawy „prywatnej” będą mieli zatem nie tylko wnioskodawcy, którzy przed dniem wejścia w życie nie otrzymali jeszcze decyzji o przyznaniu pomocy, lecz również beneficjenci, którzy na mocy takiej decyzji zobowiązani zostali do powiększenia areału własnego gospodarstwa.

 

Przypominamy, że można jeszcze składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, ale już tylko w województwach: dolnośląskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim i śląskim. W pozostałych województwach nabór wniosków został już zakończony.

 

Źródło: MRiRW

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!