| Autor: redakcja11

Zmiany w przepisach dotyczących oliwy z oliwek

FAMMU/FAPA informuje, że Komisja Europejska rozporządzeniem wykonawczym UE/1227/2016 zmieniła rozporządzenie (EWG) nr. 2568/91 dotyczące właściwości oliwy z oliwek z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy.

Zmiany w przepisach dotyczących oliwy z oliwek

Ulepszenia podążają za uaktualnionymi normami Międzynarodowej Rady ds. Oliwy z Oliwek – IOC,  i mają charakter techniczny. Rozporządzenie weszło w życie od 4 sierpnia 2016 r.

 

Komisja rozporządzeniem delegowanym UE/1226/2016 z dnia 4 maja br. (L202/5) zmieniła załącznik IX do rozporządzenia PE i Rady UE 1308/2013 w stosunku do określeń zastrzeżonych stosowanych fakultatywnie dla oliwy z oliwek.Tagi:
źródło: