Zmiany w ustawie o ochronie zwierząt

Aktualnie w Polsce obowiązuje Ustawa o ochronie zwierząt z 1997 roku. W związku z tym, Ministerstwo Sprawiedliwości i Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt pracuje nad m.in. zaostrzeniem kar za niewłaściwe traktowanie zwierząt, wprowadzeniem zakazu trzymania psów na uwięzi oraz hodowlą zwierząt futerkowych, a także pokazywaniu się czworonogów w cyrkach.

Zmiany w ustawie o ochronie zwierząt

Zmiany w ustawie o ochronie zwierząt

Projekt nowelizacji zakłada zmianę rodzaju i wymiaru kary względem nieodpowiedniego traktowania zwierząt. Do tej pory obowiązywała kara pozbawienia wolności lub grzywny, a planowane jest zastąpienie ich karą grzywny czy aresztem albo jednym i drugim. Dlatego też w przypadku znęcania się nad zwierzęciem, zabicia lub uśmiercenia go kara będzie zwiększona z 2 do 3 lat pozbawienia wolności, przy czym jeżeli czyn ten będzie zakwalifikowany jako czyn „ze szczególnym okrucieństwem” to takiej osobie będzie groziło 5 lat względem 3 lat aresztu obecnie. Dodatkowo będzie możliwe nałożenie nagany, kary grzywny do 5 tysięcy złotych, a także nakaz prac społecznych w szczególności na rzecz organizacji zajmującej się ochroną zwierząt.
 
Poza tym, planowane jest także wprowadzenie zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi w stały sposób. Aktualnie dopuszcza się utrzymanie psa na uwięzi o długości przynajmniej 3 metrów przez 12 godzin w ciągu doby, a po zmianie będzie to najwyżej jedna godzina na dobę.
 
- Długotrwałe trzymanie psa na uwięzi prowadzi do zmian zdrowotnych, w tym psychologicznych. Pies od młodości trzymany na uwięzi ma większe skłonności do agresji, nie ufa ludziom, także właścicielowi. W okresie zimowym łańcuch przymarza do sierści, powodując jej wyrywanie, w okresie letnim obroża prowadzi do odparzeń. Długotrwałe trzymanie psa na uwięzi prowadzi do odkształcenia kręgów szyjnych, a przez to do zmian neurologicznych i dysplastycznych. Ograniczona możliwość poruszania się prowadzi do uszkodzeń narządów ruchu czy wrastania pazurów – uzasadniają swoje stanowisko autorzy projektu.
 
Dlatego też celem zmiany jest trzymanie psa na terenie ogrodzonym lub w kojcu o odpowiednich rozmiarach, gdzie zapewniony powinien być pokarm oraz pitna woda. W przypadku naruszenia warunków będzie to traktowane jako wykroczenie objęte karą lub grzywny, przy czym gmina będzie mogła przekazać zwierzę do schroniska.
 
Ponadto zostanie wprowadzony zakaz wykorzystania zwierząt w celach rozrywkowych. W związku z tym, wojewodowie będą zobligowani do stworzenia możliwości przekazania zwierząt cyrkowych do miejsc gwarantujących im bezpieczne utrzymanie. Niemniej jednak z uwagi oburzenie opinii publicznej, część samorządów gminnych wprowadziło już zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach.
 
Dodatkowo też nie będzie można również prowadzić działalności polegających na chowie zwierząt przeznaczonych do pozyskania futer po 31 grudnia 2018 roku.
 


Tagi:
źródło: