Zmniejszenie budżetu WPR na ROW pozbawione jakiegokolwiek sensu

Koalicja na rzecz obszarów wiejskich, w skład której wchodzi CEJA, CEPF, CIC, Copa i Cogeca, FLO, FACE i UECBV, opublikowała 18 marca 2019 r. oświadczenie w sprawie wzmocnienia obszarów wiejskich w WPR po roku 2020. W tym oświadczeniu Koalicja zwraca się do obecnych i przyszłych unijnych decydentów o to, aby w przyszłej WPR utrzymali wysoki poziom ambicji w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, zaczynając od odpowiedniego budżetu.

Zmniejszenie budżetu WPR na ROW pozbawione jakiegokolwiek sensu
Koalicja podkreśla, że zrównoważoność gospodarcza, społeczna i środowiskowa musi być podstawą skutecznej strategii rozwoju obszarów wiejskich w UE oraz podstawą planów strategicznych WPR tworzonych przez każde państwo członkowskie. Jednak zapowiadane zmniejszenie budżetu WPR, a tym samym zmniejszenie środków na rozwój obszarów wiejskich, jest nie tylko negatywnym sygnałem, ale także realnym zagrożeniem dla istnienia obszarów wiejskich, które będą interesującym i atrakcyjnym miejscem dla europejskich obywateli.
 
Koalicja wzywa do przygotowania budżetu rozwoju obszarów wiejskich, który będzie przynajmniej odpowiadał rzeczywistym potrzebom. Apeluje także o zwiększenie synergii między Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich a innymi unijnymi funduszami, np. Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego czy programem Horyzont Europa. Wszystko to będzie sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.


Tagi:
źródło: