Znakowanie środków spożywczych musi być bardziej czytelne dla konsumentów

Samorząd rolniczy zaproponował wprowadzić zapis, który pozwoli konsumentowi w jednoznaczny sposób odróżnić mięso świeże od poddanego różnym sposobom przechowywania i wydłużania trwałości.

Znakowanie środków spożywczych musi być bardziej czytelne dla konsumentów
W odpowiedzi na przedstawiony do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych Zarząd KRIR w dniu 20 lutego 2017 r.przekazał swoje uwagi.
 
Przepisy UE dopuszczają stosowanie wielu środków do wydłużania przydatności mięsa do spożycia (E 120, E 150a–d, E 262, E 300, E 301, E 302, E 325, E 326, E 330, E 331, E 332, E 333 oraz E 338–452).
 
Obecnie w sklepie konsument nie ma możliwości ocenić czy dane mięso było lub nie było mrożone, a sprzedawane jest jako mięso świeże. Jest to, zdaniem samorządu rolniczego, wprowadzanie konsumenta w błąd. Aby rozwiązać ten problem w § 19. w ust. 1 izby rolnicze zaproponowały dodać punkt 8 o brzmieniu: „Świeże mięso” oznacza mięso niepoddane żadnemu procesowi poza chłodzeniem, przez 48 godz. od daty uboju zwierzęcia.


Tagi:
źródło: