Zrównanie wysokości świadczeń na kwarantannie i izolacji

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostrzegło problem sygnalizowany przez Pana Prezesa i przedstawiany nam również przez rolników w licznych rozmowach telefonicznych oraz korespondencji listowej.

Zrównanie wysokości świadczeń na kwarantannie i izolacji
Po przeanalizowaniu przyczyny różnego wsparcia dla osób, które zmuszone zostały decyzją administracyjną do ograniczenia lub zaprzestania swojej działalności w związku z chorobą wywołaną przez Covid-19, przygotowana została propozycja zmiany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.).
 
Zmiana dokonuje poszerzenia obecnie ujętych w ustawie sytuacji będących podstawą do ubiegania się przez rolnika i domownika o zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, w związku z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia COVID-19 (kwarantanna, hospitalizacja i objęcie nadzorem epidemiologicznym), także o objęcie izolacją.


Tagi:
źródło: