Przetwórstwo spożywcze

 • 2021-01-19

  Ceny przetworów mleczarskich w Polsce (10.01.2021)

  W dniach 3-10.01.01.2021 r. odnotowano zróżnicowaną relację cen przetworów mleczarskich w Polsce w skali tygodnia.

 • 2021-01-19

  Ceny serów w Polsce (10.01.2021)

  W okresie od 3 do 10 stycznia 2021 r. w Polsce odnotowano wzrost większości cen serów w skali tygodnia. Jedynie cena serka wiejskiego pozostała niezmienna, a cena sera Mozzarella i Podlaskiego, Zamojskiego, Morskiego zmalała.

 • 2021-01-18

  Cukier i wyroby cukiernicze

  Eksport cukru i wyrobów cukierniczych w okresie styczeń–październik 2020 r. wygenerował 2,1 mld EUR, co stanowiło 7% wpływów ze sprzedaży zagranicznej produktów rolno-spożywczych z Polski.

 • 2021-01-18

  Eksport produktów mleczarskich

  Produkty mleczne znajdują uznanie na rynkach zagranicznych, w wyniku czego krajowy przemysł przetwórczy od akcesji Polski do UE pozostaje eksporterem netto.

 • 2021-01-15

  Rynek produktów mleczarskich w Polsce (03.01.2021)

  Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

 • 2021-01-15

  Eksport wybranych grup towarowych

  W okresie styczeń–październik 2020 r. zmniejszeniu o 5% uległy wpływy ze sprzedaży zagranicznej soków owocowo-warzywnych, które wyniosły 0,5 mld EUR.

 • 2021-01-15

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (3.01.2021)

  W dniach od 21 grudnia 2020 roku do 3 stycznia bieżącego roku spadła cena masła i pełnego mleka w proszku, a wzrosła cena odtłuszczonego mleka w proszku.

 • 2021-01-14

  Ceny serów w Polsce (08.01.2021)

  W okresie od 20 grudnia 2020 r. do 8 stycznia 2021 r. w Polsce odnotowano wzrost większości cen serów w skali tygodnia. Jedynie cena serka wiejskiego pozostała niezmienna, a cena sera Edamskiego i Feta zmalała.

 • 2021-01-14

  Wzrost wartości eksportu towarów rolno-spożywczych

  W okresie dziesięciu miesięcy 2020 r. zaobserwowano wzrost wartości eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski.

 • 2021-01-14

  Ceny przetworów mleczarskich w Polsce (08.01.2021)

  W dniach 20.12.2020 r. - 8.01.01.2021 r. odnotowano zróżnicowaną relację cen przetworów mleczarskich w Polsce w skali tygodnia.

 • 2021-01-12

  Indeks cen produktów mlecznych FAO

  Jak wynika z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w grudniu 2020 r. kontynuowana była zwyżka indeksu światowych cen produktów mlecznych FAO.

 • 2021-01-11

  Wskaźniki cen detalicznych wybranych produktów mlecznych

  W Polsce ceny detaliczne mlecznych produktów galanteryjnych od początku 2020 r. utrzymują się na poziomie większym niż w 2019 r.

 • 2021-01-11

  Ceny sprzedaży produktów mlecznych

  Na rynku krajowym w czwartym tygodniu listopada br., w porównaniu z notowaniami sprzed miesiąca, ceny sprzedaży większości płynnych mlecznych produktów galanteryjnych ulegały nieznacznym zmianom.
Przetwórstwo spożywcze, przemysł spożywczy