Eksport cukru i wyrobów cukierniczych

Eksport cukru i wyrobów cukierniczych w okresie styczeń–wrzesień 2021 r. wygenerował przychód w wysokości 2 mld EUR, co stanowiło 7% wpływów ze sprzedaży zagranicznej produktów rolno-spożywczych z Polski.

Eksport cukru i wyrobów cukierniczych
Przychody z wysyłki cukru i wyrobów cukierniczych były o 6% większe niż przed rokiem. Największy udział, bo 87% w przychodach uzyskanych z eksportu tej grupy towarowej miały wyroby cukiernicze, których wartość wywozu w okresie styczeń–wrzesień 2021 r. osiągnęła 1,7 mld EUR i była o 5% wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r.

Głównym kierunkiem wysyłki wyrobów cukierniczych były kraje UE-27, do których sprzedano słodycze o wartości 1,1 mld EUR. Wyroby te krajowi eksporterzy lokowali przede wszystkim w Niemczech - 389 mln EUR i 23% wartości eksportu słodyczy oraz we Francji - 110 mln EUR i 6%. Mniejsze przychody generowała sprzedaż do krajów trzecich, głownie do Wielkiej Brytanii - 235 mln EUR i 14%, USA - 70 mln EUR i 4% oraz do Federacji Rosyjskiej i na Ukrainę - odpowiednio 58 mln EUR i 49 mln EUR i po 3%.


Tagi:
źródło: