KE: Znów bez minimalnej ceny sprzedaży OMP

W dniu 10 marca 2107 roku w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2017/425 z dnia 9 marca 2017 r. w kwestii minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w szóstym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080.

KE: Znów bez minimalnej ceny sprzedaży OMP
Według FAMMU/FAPA, sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej otwarto Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/2080. Na podstawie ofert otrzymanych w obrębie szóstego częściowego zaproszenia do składania ofert zdecydowano, że nie należy ustalać minimalnej ceny sprzedaży, w związku z czym dla szóstego częściowego zaproszenia do składania ofert dotyczących sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w obrębie procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080, w przypadku którego termin składania ofert upłynął dnia 7 marca 2017 r., nie ustalono minimalnej ceny sprzedaży.
 
Był to już kolejny przetarg z rzędu, na którym Komisja Europejska nie ustaliła minimalnej ceny sprzedaży, a co się z tym wiąże odrzuciła wszystkie oferty. Tylko na pierwszym przetargu, Komisji udało się sprzedać 40 ton OMP.


Tagi:
źródło: