Brak minimalnej ceny na interwencyjne OMP w UE

W dniu 21 kwietnia 2107 roku w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/714 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w kwestii minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ósmym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080.

Brak minimalnej ceny na interwencyjne OMP w UE

Według FAMMU/FAPA, sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej otwarto Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/2080. Na podstawie uzyskanych ofert zdecydowano, że nie należy ustalać minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080, w przypadku którego termin składania ofert upłynął dnia 18 kwietnia 2017 r.

Był to już siódmy przetarg z rzędu, na którym Komisja Europejska nie ustaliła minimalnej ceny sprzedaży, a co się z tym wiąże odrzuciła wszystkie oferty. Tylko na pierwszym przetargu, Komisji udało się sprzedać 40 ton OMP.Tagi:
źródło: