| Autor: mikolaj

Brazylijscy inspektorzy w polskich zakładach mleczarskich

W dniach 9 – 16 grudnia 2013 r. odbyła się w Polsce kontrola inspektorów z brazylijskiego Ministerstwa Rolnictwa, Hodowli i Zaopatrzenia (MAPA). Kontrola przeprowadzona została w ramach procedury uznawania równoważności polskiego systemu nadzoru weterynaryjnego nad produkcją mleka i produktów mlecznych, której finalizacja umożliwiłaby nadawanie uprawnień eksportowych na rynek brazylijski polskim zakładom sektora mleczarskiego na podstawie gwarancji Głównego Lekarza Weterynarii (tzw. pre-listing).

Brazylijscy inspektorzy w polskich zakładach mleczarskich
Tegoroczna inspekcja stanowiła uzupełnienie kontroli przeprowadzonej w 2010 roku i obejmowała cztery główne obszary tematyczne: system laboratoryjny, kontrolę pozostałości i zanieczyszczeń, identyfikację i rejestrację zwierząt oraz kwestie dotyczące nadzoru nad weterynaryjnymi produktami leczniczymi.

Spotkanie otwierające misję inspektorów MAPA odbyło się w dniu 9 grudnia br. w Głównym Inspektoracie Weterynarii i było okazją do wstępnego o mówienia poszczególnych zagadnień objętych zakresem kontroli. Podczas trwającej do dnia 16 grudnia br. inspekcji przedstawiciele MAPA w ramach dwóch grup odwiedzili Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakłady Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, Poznaniu i Warszawie, zakłady mleczarskie, punkty odbioru mleka, gospodarstwa utrzymujące bydło, hurtownię weterynaryjnych produktów leczniczych oraz jeden z podmiotów sektora paszowego.
 
Ponadto złożyli wizyty w centrali oraz powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także w siedzibie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W trakcie spotkania zamykającego misję w dniu 16 grudnia br. dokonano ogólnego podsumowania wizyty oraz potwierdzono wcześniejsze robocze ustalenia odnośnie terminu przygotowania wstępnego raportu z kontroli, który strona brazylijska zobowiązała się przekazać w ciągu 60 dni.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!