kontrola i strony powiązane

 • 2019-05-08

  Skuteczniejsze kontrole zwolnień

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Rośnie efektywność kontroli zwolnień lekarskich. Dzięki wprowadzeniu e-zwolnień Zakład Ubezpieczeń Społecznych może na bieżąco reagować na wszelkie pojawiające się nieprawidłowości. W I kwartale tego roku ZUS wstrzymał wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę 9,2 mln zł.

 • 2019-04-11

  W sprawie protokołów pokontrolnych

  Przepisy i regulacje

  Resort rolnictwa poinformował, że ARiMR nie może umieścić takich informacji w raporcie z kontroli na miejscu. Jak wskazuje ARiMR, informacje o wszystkich zmniejszeniach, wkluczeniach czy sankcjach stwierdzonych w trakcie całego procesu obsługi wniosku są przekazywane beneficjentowi w decyzji o przyznaniu płatności.

 • 2019-03-11

  Kiedy ARiMR informuje rolnika o kontroli?

  Przepisy i regulacje

  Powiadamianie o kontroli uzależnione jest od rodzaju przeprowadzanej kontroli oraz od faktu czy nie zagraża ono celowi kontroli.

 • 2019-03-04

  Program LEADER prawie dobry

  Finanse i prawo

  Samorządy prawidłowo rozdysponowywały środki publiczne przeznaczone na wdrażanie inicjatywy LEADER - europejskiego programu wspierania rozwoju wsi. Lokalne Strategie Rozwoju wybierano zgodnie z przepisami, właściwie też przyznawano wsparcie na funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania. W żadnym ze skontrolowanych urzędów marszałkowskich nie dochowano jednak wymaganych terminów...

 • 2019-01-31

  Efekty kontroli zwolnień lekarskich

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Blisko pół miliona kontroli i ponad 31 mln zł wstrzymanych świadczeń chorobowych – to bilans kontroli zwolnień lekarskich, którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził w 2018 roku. Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń przekroczyła 195 mln zł.

 • 2018-10-09

  Użyźniają glebę – „użyźniają” i wodę

  Przepisy i regulacje

  Zmienia się sposób wdrażania dyrektywy azotanowej na terenie Polski. Po wejściu w życie w dniu 27 lipca 2018 r., obowiązującego na terenie całego kraju Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu ochroną objęte są wszystkie wody otwarte i gruntowe, a nie tylko te z...

 • 2018-10-04

  Nowe przepisy odnośnie kontroli jakości handlowej owoców i warzyw

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

  7 września 2018 roku weszła wżycie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych. Ustawa ta wprowadza istotne zmiany do ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, a także do ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

 • 2018-08-01

  Kontrole owoców miękkich pochodzących z zagranicy

  Ogrodnictwo

  Kontrolę znakowania pod kątem państw pochodzenia owoców i warzyw, prowadzą wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej (IH) na etapie sprzedaży detalicznej konsumentowi finalnemu oraz wojewódzcy inspektorzy Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (JHARS) na pozostałych etapach wprowadzania do obrotu.

 • 2018-06-04

  Wyniki kontroli jakości ziemniaków i warzyw

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami zostały zintensyfikowane działania kontrolne na rynku owoców i warzyw, w tym także ziemniaków. Z ich wynikami zapoznało się wczoraj kierownictwo resortu rolnictwa.

 • 2018-05-31

  Zmiany w zakresie kontroli i kar

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  W związku ze zgłaszanymi przypadkami procederu przepakowywania owoców i warzyw przywożonych z zagranicy i sprzedawania ich jako polskich, w resorcie rolnictwa opracowywany jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych.

 • 2017-10-25

  NIK o nadzorze nad transportem i ubojem zwierząt gospodarskich

  Z życia instytucji

  W ocenie NIK podczas uboju i transportu zwierząt gospodarskich nie zawsze przestrzegano przepisów o ochronie zwierząt. Inspekcja Weterynaryjna oraz Inspekcja Transportu Drogowego ujawniły nieprawidłowości w co piątej ubojni oraz w co setnym pojeździe przewożącym zwierzęta. Nadzór nad transportem specjalistycznym zwierząt gospodarskich oraz ich ubojem w rzeźniach sprawowano...

 • 2016-10-25

  Konieczna większa kontrola na parkingach leśnych

  Leśnictwo

  Jedną z dróg umożliwiających przenoszenie się wirusa ASF w populacji dzików jest zjadanie przez zwierzęta pozostawionej w lasach żywności pochodzącej z wieprzowiny niewiadomego pochodzenia.

 • 2016-09-12

  NIK skontroluje wdrażanie zasad zdrowego żywienia w szkołach

  Szkoły, Uczelnie Wyższe i Jednostki Badawcze

  Najwyższa Izba Kontroli przygotowuje kontrolę wdrażania zasad zdrowego żywienia w szkołach publicznych. Planuje rozpocząć ją jesienią tego roku w samorządach i szkołach pięciu województw. W centrali Izby odbyło się spotkanie ekspertów, którzy dyskutowali o tym, jak powinny działać szkoły, żeby dobrze wykorzystywać środki publiczne, w tym unijne, przeznaczone na programy...

 • 2016-09-06

  NIK: W co trzeciej gminie stan techniczny autobusów, którymi dowożono dzieci i uczniów nie spełniał wymogów

  Szkoły, Uczelnie Wyższe i Jednostki Badawcze

  Skontrolowane gminy organizujące dowóz do przedszkoli i szkół nie zapewniały dostatecznego poziomu bezpieczeństwa przewożonym dzieciom i uczniom. W co trzeciej kontrolowanej gminie stan techniczny autobusów, którymi dowożono dzieci i uczniów nie spełniał wymogów określonych przepisami, a w skrajnych przypadkach stwarzał realne zagrożenie dla zdrowia i życia pasażerów....

 • 2016-09-06

  Program „Zero tolerancji” (2-29.08.2016)

  Produkcja zwierzęca

  W dniach 2 - 29 sierpnia 2016r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 250 kontroli w rzeźniach, 433 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 31 w chłodniach składowych, 228 w punktach skupu zwierząt, 131 u pośredników w handlu zwierzętami, 272 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 847 środków...