| Autor: redakcja11

Rynek mrożonych owoców w sezonie 2015/2016

Od początku sezonu 2015/2016 mrożone truskawki charakteryzują się relatywnie niskimi cenami i tendencją spadkową. Według notowań Foodnews, w pierwszych trzech tygodniach kwietnia br. przeciętna cena truskawek mrożonych z Polski kształtowała się na poziomie 0,95 euro/kg (odm. Senga Sengana, kl. II, niekalibrowane) i była niższa o 5% niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Rynek mrożonych owoców w sezonie 2015/2016

Rynek mrożonych truskawek

Popyt na mrożone truskawki na rynku Unii Europejskiej jest niski. Co prawda eksport mrożonych truskawek do UE-28 w pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego sezonu (lipiec 2015 - styczeń 2016) zwiększył się o 13% do poziomu 52,5 tys. t (dane Eurostatu), nie świadczy on jednak o wzroście zainteresowania mrożonkami na rynku Wspólnotowym. Wzrost sprzedaży zagranicznej był wynikiem większej produkcji mrożonych truskawek w kraju oraz mniejszego importu mrożonych truskawek do UE-28 z krajów trzecich. Analizując zmiany zarówno w produkcji jak i handlu zagranicznym można szacować że zapasy truskawek na rynku UE mogą być wysokie i to one mają największy wpływ na niską dynamikę cen. Co więcej mogą mieć wpływ na kształtowanie się cen truskawek świeżych w skupie w bieżącym roku. Choć należy podkreślić, że głównym czynnikiem determinującym poziom tegorocznych cen skupu będą ich zbiory w kraju.

Rynek mrożonych malin

 

Dane Banku BGŻ BNP Paribas wskazują, że spadek cen dotyczy również mrożonych malin. Według notowań Foodnews przeciętna cena malin z Polski w połowie kwietnia br. zmalała w stosunku do stycznia br. o 5% do 2,75 euro/kg. Mimo spadków wartości mrożonych malin kształtują się na rekordowo wysokim poziomie - o 25% wyższym niż przed rokiem - na co wpływ ma ich mniejsza podaż na rynku Unii. Wynika ona z mniejszej produkcji mrożonych malin w Polsce - w 2015 r. wg GUS zbiory malin były o ok. 30% mniejsze r/r. Ma ona wpływ na wyniki polskiego eksportu mrożonych malin (CN 081120) do UE, który łącznie w okresie lipiec 2015 r. - styczeń 2016 r. zmniejszył się o 16% r/r (-  9,1 tys. t) do 49,2 tys. t (za Eurostat). Dynamika spadku wywozu była nieco niższa od spadku podaży malin do przetwórstwa, co może świadczyć o znacznie mniejszych r/r zapasach mrożonek w UE. Mniejsza wewnętrzna podaż mrożonych malin jest rekompensowana większymi zakupami poza UE. Dane Eurostatu podają, że unijny import mrożonych malin z Serbii w analogicznym okresie zwiększył się o 32% do 67,5 tys. t. Niskie zapasy, a także wysokie ceny mrożonek, mogą działać wspierająco na ceny skupu malin świeżych w przyszłym roku. Warto jednak zaznaczyć, że głównym czynnikiem podobnie jak w przypadku innych owoców, będzie poziom podaży tych owoców w kraju, czy też zbiory w Serbii.

Rynek mrożonych wiśni

Analizujac mrożone wiśnie, ceny także wykazują ujemną dynamikę zmian. W połowie kwietnia br. wartość mrożonych wiśni z Polski obniżyła się do poziomu 0,80 euro/kg - o 24% niższego niż przed sezonem. Wpływ na spadek notowań ma wysoka podaż na rynku przy dość stabilnym popycie na rynku UE. Negatywny wpływ ma także rosyjskie embargo.  Tagi:
źródło: