Ceny produktów mlecznych

W dniu 1 grudnia 2023 roku w Stanach Zjednoczonych cena masła ukształtowała się na poziomie 5 853 USD/t i była wyższa o 6% niż w poprzednim tygodniu, ale niższa o 15% niż przed miesiącem.

Ceny produktów mlecznych
W relacji rocznej masło było tańsze o 8%. W dniu 5 grudnia 2023 roku na GDT cena masła wynosiła 4 936 USD/t i była większa o 2% niż w poprzednim notowaniu oraz o 1% niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku cena masła była wyższa o 4,5%. W Unii Europejskiej pod koniec listopada 2023 roku cena masła ukształtowała się na poziomie 528 EUR/100 kg i była na podobnym poziomie jak przed tygodniem, ale większa o 8% niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku masło było tańsze o 17%.

W USA, 1 grudnia 2023 r., cena OMP wynosiła 2 651 USD/t i była niższa o 0,4% niż w poprzednim notowaniu oraz o 1% niż przed miesiącem. OMP było tańsze o 18% niż w grudniu 2022 roku. Na GDT w dniu 5 grudnia 2023 r. odtłuszczone mleko w proszku zbywano po cenie 2 671 USD/t, tj. więcej o 2% niż w poprzednim notowaniu, ale taniej o 2% niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku OMP było tańsze o 14%. W Unii Europejskiej w trzecim tygodniu listopada odtłuszczone mleko w proszku zbywano po cenie 261 EUR/100 kg, czyli taniej o 0,4% niż przed tygodniem, ale o 1% drożej niż w październiku 2023 roku. OMP było tańsze o 16% niż w porównywalnym miesiącu 2022 roku.

W dniu 1 grudnia 2023 roku w USA pełne mleko w proszku zbywano po 4 189 USD/t, tj. więcej o 1% niż w poprzednim notowaniu, ale taniej o 5,5% niż miesiąc wcześniej. PMP było o 22,0% tańsze niż w roku 2022. W dniu 5 grudnia 2023 r. na Global Dairy Trade pełne mleko w proszku zbywano po cenie 3 104 USD/t, a zatem drożej o 2,5% niż w poprzednim notowaniu oraz o 4,5% niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku pełne mleko w proszku było o 9% tańsze. W Unii Europejskiej w trzecim tygodniu listopada pełne mleko w proszku kosztowało 360 EUR/100 kg i było tańsze o 2% niż tydzień wcześniej, ale 2,0% droższe niż przed miesiącem. PMP było kosztowało mniej o 19% niż w 2022 roku.


Tagi:
źródło: