| Autor: redakcja11

Dalszy spadek cen OMP w UE

Dnia 23 marca 2016 roku średnia ważona cena OMP w UE wyniosła 1,63 EUR/kg i była o 1,88% niższa niż przed miesiącem (pozostając przy tym na pułapie o 21,08% niższym niż w analogicznym czasie 2015 r.).

Dalszy spadek cen OMP w UE
Ceny OMP

W analizowanym okresie mniej dynamicznie niż przeciętnie w UE zmieniały się ceny OMP na rynku polskim gdzie osiągnęły pułap 1,61 EUR/kg, czyli o ok. 20,3% niższy niż przed rokiem (-0,62% w skali miesięcznej). Natomiast w ujęciu PLN w skali rocznej odnotowano spadek z 8,35 PLN/kg do 6,89 PLN/kg.

Nieco wyższe niż w Polsce ceny OMP zaobserwowano na rynku głównego unijnego producenta, jakim są Niemcy. W trzeciej dekadzie marca 2016 r. u naszego zachodniego sąsiada utrzymywały się na poziomie 1,62 EUR/kg (tu była to stabilizacja w skali miesięcznej). Z kolei u drugiego unijnego potentata, jakim jest Holandia, odnotowano identyczną cenę OMP jak w Niemczech (1,62 EUR/kg), co w tym przypadku było o 1,22% niższą stawką niż przed miesiącem.

Obserwowane w marcu 2016 roku zniżki cen OMP świadczą o tym, że główni importerzy zgromadzili już potrzebne zapasy i popyt światowy maleje. Stabilizująco nie działa już także wykorzystywana od sierpnia ubiegłego roku przez niektóre państwa członkowskie publiczna interwencja (przedłużona do 30 września 2016 r.). Presję na ceny przetworów mlecznych w UE nadal wywiera ograniczony popyt z Chin (drugi co do wielkości zamówień światowy importer OMP, który w 2014 roku zapewniał utrzymywanie się w długim okresie wysokich cen na ten przetwór mleczny, co zachęcało mleczarnie do zwiększania produkcji) i przedłużone rosyjskie embargo.

Jak podaje FAMMU/FAPA dnia 23 marca 2016 roku ceny OMP w UE kształtowały się średnio o 4,2% poniżej progu interwencyjnego, osiągając przy tym pułap o 5,1% wyższy niż eksportowanego z państw Oceanii (Nowej Zelandii i Australii) do portów Europy Płn. (baza fob), które są uznawane za ceny światowe. Na rynku amerykańskim, u jednego z głównych konkurentów UE, zniżkujące w ostatnich tygodniach notowania OMP znajdują się obecnie na poziomie o 11,9% niższym niż średnia we Wspólnocie (wynosząc na koniec marca w przeliczeniu 1,43 EUR/kg).

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: