| Autor: redakcja1

Cukier i wyroby cukiernicze

Eksport cukru i wyrobów cukierniczych w okresie styczeń–październik 2020 r. wygenerował 2,1 mld EUR, co stanowiło 7% wpływów ze sprzedaży zagranicznej produktów rolno-spożywczych z Polski.

Cukier i wyroby cukiernicze
Przychody z eksportu cukru i wyrobów cukierniczych były o 4% większe niż w porównywalnym okresie 2019 r. Największy udział w wysokości 88% w przychodach uzyskanych z wysyłki tej grupy towarowej miały słodycze, których wartość wywozu w okresie dziesięciu miesięcy 2020 r. osiągnęła 1,8 mld EUR i była o 5% wyższa niż w tym samym okresie poprzedniego roku.
 
Najważniejszym kierunkiem eksportu wyrobów cukierniczych były kraje UE, do których sprzedano słodycze o wartości blisko 1,4 mld EUR. Wyroby te krajowi eksporterzy lokowali przede wszystkim w Niemczech za 417 mln EUR i 23% wartości wywozu oraz Wielkiej Brytanii za 272 mln EUR i 15%. Znacznie mniejsze przychody generowała sprzedaż do krajów trzecich, głównie do USA za 67 mln EUR i 4%, Rosji za 59 mln EUR i 3%, na Ukrainę za 58 mln EUR i 3% i Arabii Saudyjskiej za 32 mln EUR i 2%.


Tagi:
źródło: