| Autor: redakcja1

Dopłaty do prywatnego przechowywania masła, odtłuszczonego mleka w proszku i serów

Z uwagi na pandemię COVID-19 i ograniczenia w przemieszczaniu się wprowadzone w państwach członkowskich UE zmalał popyt na niektóre produkty, w tym w sektorze mleka i przetworów mlecznych.

Dopłaty do prywatnego przechowywania masła, odtłuszczonego mleka w proszku i serów
Rozprzestrzenianie się choroby oraz wprowadzone środki wpłynęły na spadek dostępności siły roboczej, co wpływało na cały łańcuch dostaw, w szczególności na etapy: produkcji, skupu i przetwarzania. W związku z tym, w celu przeciwdziałania zakłóceniom na rynkach Komisja Europejska uruchomiła mechanizmy dopłat do prywatnego przechowywania masła, OMP i serów.
 
Maksymalna ilość serów, która może zostać objęta systemem prywatnego przechowywania w Polsce wynosi 8 277 ton. Minimalna ilość produktów objętych każdym wnioskiem wynosi dla serów – 0,5 tony, a dla masła i OMP – po 10 ton na każdy wniosek.


Tagi:
źródło: