| Autor: redakcja1

Eksport cukru i wyrobów cukierniczych

Eksport cukru i wyrobów cukierniczych w pierwszym półroczu 2021 r. wygenerował przychód w wysokości 1,2 mld EUR, co stanowiło 7% wpływów ze sprzedaży zagranicznej produktów rolno-spożywczych z Polski.

Eksport cukru i wyrobów cukierniczych
Przychody z eksportu cukru i wyrobów cukierniczych były większe o 7% niż przed rokiem. Największy udział - 86% w przychodach uzyskanych z eksportu tej grupy towarowej miały wyroby cukiernicze, których wartość wysyłki w okresie styczeń–czerwiec 2021 r. osiągnęła 1,0 mld EUR i była wyższa o 5% niż w porównywalnym okresie 2020 r.

Głównym kierunkiem eksportu wyrobów cukierniczych były kraje UE-27, do których sprzedano słodycze o wartości 676 mln EUR. Wyroby te krajowi eksporterzy lokowali przede wszystkim w Niemczech - 219 mln EUR i 21% wartości eksportu słodyczy oraz Francji - 63 mln EUR i 6%. Mniejsze zyski generowała sprzedaż do krajów trzecich, głównie do Wielkiej Brytanii - 149 mln EUR – 14%, USA - 37 mln EUR i 4%, Federacji Rosyjskiej i na Ukrainę odpowiednio 33 mln EUR i 31 mln EUR – po 3% oraz do Arabii Saudyjskiej 16 mln EUR i 2%.


Tagi:
źródło: