Eksport cukru i wyrobów cukierniczych

Eksport cukru i wyrobów cukierniczych w okresie styczeń–listopad 2021 r. wygenerował przychód w wysokości 2,5 mld EUR, co stanowiło 7% wpływów ze sprzedaży zagranicznej produktów rolno-spożywczych z Polski.

Eksport cukru i wyrobów cukierniczych
Przychody z eksportu cukru i wyrobów cukierniczych były o 8% większe niż przed rokiem. Największy udział - 87% w przychodach uzyskanych z eksportu tej grupy towarowej miały wyroby cukiernicze, których wartość wywozu w okresie styczeń–listopad 2021 r. osiągnęła 2,2 mld EUR i była o 6% wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r.

Głównym kierunkiem wywozu wyrobów cukierniczych były kraje UE-27, do których sprzedano słodycze o wartości 1,4 mld EUR. Wyroby te krajowi eksporterzy lokowali przede wszystkim w Niemczech - 503 mln EUR i 23% wartości eksportu słodyczy oraz we Francji - 134 mln EUR i 6%. Niższe przychody generowała sprzedaż do krajów trzecich, głównie do Wielkiej Brytanii - 295 mln EUR i 13%, USA - 91 mln EUR i 4% oraz do Federacji Rosyjskiej i na Ukrainę - odpowiednio 75 mln EUR i 66 mln EUR i po 3%. W okresie styczeń–listopad 2021 r. z Polski wyeksportowano cukier o wartości 0,3 mld EUR, czyli o 20% wyższej niż przed rokiem. Udział cukru w przychodach uzyskanych z wywozu całej grupy towarowej cukier i wyroby cukiernicze wyniósł 13%.

Najważniejszym kierunkiem eksportu cukru były kraje UE-27, do których sprzedano towar o wartości 183 mln EUR. Produkt ten krajowi eksporterzy lokowali przede wszystkim w Niemczech - 67 mln EUR i 21% wartości eksportu cukru, a także w Rumunii - 22 mln EUR i 7%, na Węgrzech - 19 mln EUR i 6% i w Czechach - 10 mln EUR i 3%. Wśród krajów pozaunijnych odbiorcami cukru z Polski były przede wszystkim Izrael - 53 mln EUR i 16%, Ukraina - 12 mln EUR i 4% i Chiny - 7 mln EUR i 2%.


Tagi:
źródło: