| Autor: redakcja1

Eksport cukru i wyrobów cukierniczych

Eksport cukru i wyrobów cukierniczych w 2021 r. wygenerował przychód w wysokości 2,8 mld EUR, co stanowiło 7% wpływów ze sprzedaży zagranicznej produktów rolno-spożywczych z Polski.

Eksport cukru i wyrobów cukierniczych
Przychody z wysyłki cukru i wyrobów cukierniczych były wyższe o 9% niż przed rokiem. Największy udział, bo 87% w przychodach uzyskanych z eksportu tej grupy towarowej miały wyroby cukiernicze, których wartość wywozu w 2021 r. osiągnęła 2,4 mld EUR i była o 7% wyższa niż w 2020 r.

Najważniejszymi kierunkiem dostaw wyrobów cukierniczych były kraje UE-27, do których sprzedano słodycze o wartości 1,6 mld EUR. Wyroby te krajowi eksporterzy lokowali przede wszystkim w Niemczech - 547 mln EUR i 23% wartości wysyłki słodyczy oraz we Francji - 144 mln EUR i 6%. Niższe przychody generowała sprzedaż do krajów trzecich, głównie do Wielkiej Brytanii - 324 mln EUR i 13%, USA - 105 mln EUR i 4% oraz do Federacji Rosyjskiej i na Ukrainę - odpowiednio 82 mln EUR i 74 mln EUR i po 3%.

W 2021 r. z Polski wysłano cukier o wartości 357 mln EUR, czyli wyższej o 23% niż przed rokiem. Udział cukru w przychodach otrzymanych z eksportu całej grupy towarowej cukier i wyroby cukiernicze wyniósł 13%.

Głównym kierunkiem wywozu cukru były kraje UE-27, do których sprzedano towar o wartości 199 mln EUR. Cukier krajowi eksporterzy lokowali przede wszystkim w Niemczech - 72 mln EUR i 20% wartości eksportu cukru, a także w Rumunii - 25 mln EUR i 7%, na Węgrzech - 20 mln EUR i 6% i w Czechach - 10 mln EUR i 3%. Wśród krajów pozaunijnych odbiorcami cukru z Polski były głównie Izrael - 57 mln EUR i 16%, Egipt - 17 mln EUR i 5% i Ukraina - 12 mln EUR i 3%.


Tagi:
źródło: