| Autor: redakcja1

Eksport do krajów pozaunijnych z wyłączeniem WNP

Eksport w 2021 r. do krajów pozaunijnych (z wyłączeniem krajów WNP) zwiększył się o 2% do 8,4 mld EUR.

Eksport do krajów pozaunijnych z wyłączeniem WNP
Pozycję największego odbiorcy polskich towarów rolno-spożywczych poza Unią Europejską utrzymała Wielka Brytania - przychody na poziomie 3 mld EUR i spadek o 4%, wywóz głównie przetworów mięsnych, mięsa drobiowego oraz wyrobów czekoladowych i piekarniczych. Biorąc pod uwagę zmiany uwarunkowań rynkowych po wejściu w życie umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską a Wielką Brytanią, stosunkowo niewielka obniżka przychodów z eksportu należy uznać jako potwierdzenie utrzymania kontaktów handlowych przez krajowych przedsiębiorców. Czynnikiem wspierającym konkurencyjność polskich artykułów rolno-spożywczych dostarczanych na rynek brytyjski była silna aprecjacja funta szterlinga wobec waluty krajowej.

Znaczącymi odbiorcami krajowych artykułów rolno-spożywczych, podobnie jak w latach poprzednich, były również: Stany Zjednoczone - 612 mln EUR i wzrost o 14%, wywóz głównie wyrobów czekoladowych, mięsa wieprzowego, przetworów rybnych, alkoholu i przetworów mięsnych, Arabia Saudyjska - 510 mln EUR i spadek o 26%, eksport przede wszystkim papierosów i pszenicy oraz Algieria - 418 mln EUR i wzrost o 66%, wywóz głównie ziarna pszenicy – 55% wartości eksportu, mleka zagęszczonego i w proszku – 25%, a także tytoniu – 16%, a w dalszej kolejności: Izrael - 293 mln EUR i wzrost o 19%, wywóz przede wszystkim mięsa wołowego i cukru, Norwegia - 270 mln EUR i wzrost o 15%, eksport przede wszystkim papierosów, przetworów owocowych, karmy dla zwierząt oraz pszenicy, a także Chiny - 190 mln EUR i spadek o 7%, eksport głównie mleka płynnego i śmietany oraz serwatki – łącznie 57% wartości wywozu i Szwajcaria - 188 mln EUR i wzrost o 10%, eksport głównie alkoholu, karmy dla zwierząt, wód oraz wyrobów piekarniczych.


 


Tagi:
źródło: